Thursday, December 31, 2009

Slán leat, a 2009

Seo sracfhéachaint siar ar an mbliain a chuaigh thart.

  • Tá uachtarán againn sna stáit an-difiriúil ón duine roimhe, gan amhras. Is fíor faoisean gach a deirtí (mar bhréag) faoi GWB, faraor. Gheall sé nach raibh sé claonta mar gheall ar pháirtí, agus mar a tharlaíonn, scoilt níos mó ná riamh a rinne sé is a chomhphártaithe ar an eite chlé idir an dá pháirtí. Dúirt sé go mbeadh rialtas glan oscailte aige, ach a mhalairt atá fíor. Dúirt sé nach ndéanfadh sé aon rud a rinne GWB, ach tá an chuid is mó dá raibh ar siúl aige maidir le sláinte na tíre fós i réim, cé go mbíonn BHO ag iarraidh iad a lagú. Dúirt sé go mbeadh caidreamh ní b'fhearr aige leis an saol lasmuigh, agus chuaigh sé ó áit go háit ag gabháil a leithscéil as Meiriceá agus ag gealladh gach ab fhéidir leis dár naimhde (agus uaireanta ag maslú is ag déanamh fill ar ár gcairde). De réir dealraimh, ní maith le héinne níos mó sinn mar gheall air. Is cinnte nach bhfuil meas dá laghad ag ár naimhde orainn. Dúirt sé go gcaithimid sléibhte airgid a chaitheamh chun cúrsaí eacnamaíochta a chur in a gceart. Bíonn siad á gcaitheamh, ach is beag an feabhas atá ann, agus an méad atá ann, is ina aithneoin é. Níl mórán daoine sásta le BHO agus a chomhghleacaithe. Ach ní bheith seans againn fáil réidh leis go ceann trí bliana eile, faraor.
  • Tá an domhan níos teo! Mar dhea. Ach tá an coimhlint idir na daoine ceartchreidmheacha agus sinne nach bhfuil den chreideamh sin níos teo. Sílim mar sin féin nach bhfuil Al Gore ina dhia ag an méid céanna daoine agus a bhíodh. Tá dóchas ann, cé go mbítear ag caitheamh airgid go leor amú agus go mbíonn lámh láidir ag na teolaithe fós.
  • Tá an Iaráin faoi smacht ag na haintiarnaithe fós, ach tá muintir na hIaráine fós ag léirsiú is ag seasamh ina n-aghaidh. Go ndéana Dia trócaire orthu. Go raibh ciall is crógacht mar atá acusan ag an lucht féachana lasmuigh, BHO agus ceannairí na dtíortha Eorpacha go háirithe. Is náireach nach bhfuilimid go léir ag seasamh leis na daoine sin ar son na saoirse is na gcearta daonna. Ach is cuma le lucht agóide na gcearta daonna mura mbíonn siad ábalta gearán faoi Iosrael nó na Stáit Aontaithe....
  • Tá an géarchéim eacnamaíochta fós orainn, agus níos measa in Éirinn in 2009. Agus níl aon rialtas á réiteach i gceart (dá mb'fhéidir leo...). De réir dealraimh, tá an Eoraip ag iarraidh níos lú airgid a chaitheamh agus cúpla rud ciallmhar a dhéanamh. A mhalairt leis na Stáit.
  • Ghlac Éire le rialtas na nEorpach (An Conradh/Bunreacht). Feicfear an mbeidh níos lú le rá acu faoi chúrsaí as seo amach. Ar chúis éigin, ceapann na daoine a bhí ar son an chonartha go mbeidh níos mó cumhachta ag Éirinn. Más amhlaidh, cá bhfios nach mbeidh Éire ábalta diúltú leis an gcéad rud eile a bhrúnn na Eorpaigh mór le rá uirthi...
  • Tá cogadh agus sceimhlitheoireacht fós i mbarr a réime, faraor. Guímis go mbeidh síocháin againn san athbhliain. Ní bheidh gan mhíorúilt, faraor. Tá seans i mbfadh níos mó ann go mbeidh buama adamhach ag an Iaráin. Ní raibh éinne i ndáiríre faoin síocháin in 2009.
  • Scriosadh tréimhseacháin thábhachtaí na Gaeilge agus rinne rialtas na hÉireann praiseach de arís eile. Ach ar an lámh eile, ath-thosaíodh An Gael, agus tá dóchas ann fós. Tá Nós* agus An Druma Mór/Nuacht 24 ann, freisin. Daoine neamhspleácha i mbun gach cinn díobh. Dá mbeadh lucht a léite ní ba mhó....
  • Bhí deachrachtaí pearsanta agus fadhbanna go leor ag roinnt dínn. Chailleamar cairde is gaolta. Ach rugadh agus pósadh daoine, agus bhí buananna againn freisin. Tosaíodh blaganna agus chuaigh blaganna ina dtost. Bliain mar aon bhliain eile. Go raibh bliain bhreá againn go léir in 2010. Agus bímis buíoch as a chéile.

Táim buíoch de gach duine a léann an blag seo, a éisteann le mo phodchraoladh agus a fhéachainn ar mo fhíschraoladh, agus táim buíoch de Dhia as mo chairde Gaelacha go léir. Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh, a chairde. Slán, go dtí an chéad bhliain eile.

Séamas 'cé nach n-aontaím leis' Ó Neachtain.

Thursday, December 17, 2009

Mealbhacáin Uisce

Glas ar an taobh amuigh, dearg ar an taobh istigh. Sin iad lucht an téamh domhanda. Is mealbhacáin uisce an chuid is mó díobh. Cairde de lethéid Hugo Chavez. Gan aon agó, tá clár oibre acu nach mbaineann leis an eolaíocht ná le fíorbhaol ar bith don domhan (ach iadsan). Sea, an dearg nua is ea 'glas'. Sin an fáth go bhfuil sé ina chreideamh acu, agus nach bhfuil suim dá laghad acu sna fíricí ná san eolaíocht. Sin an fáth go bhfuil an brú ama seo ann - ní mór dúinn rud a dhéanamh chomh tapa agus is féidir (ionas nach mbeidh a fhios ag éinne cad atá ar siúl acu). Níl ann ach leithscéal. Tá cuspóirí eile ar fad acu, bígí cinnte.

Ní mór dúinn moill a chur orthu, ionas go bhfeicfear iad mar atá siad ar ball, agus go nochtfar a gcuid rún go hoscailte. Ansin, diúltófar leo, le cúnamh Dé. Guím go dtitfidh Hopenchangen as a chéile ar fad. Agus de réir dealraimh, titfidh.

Tuigeann roinnt mhór daoine cheana, dar ndóigh...

Tá Siad Chomh Dona....

...go bhfuil na Rúisigh níos iontaofa ná na heolaithe mór le rá maidir leis an téamh domhanda! Is mór an trua nach bhfuil an sorcas seo atá againn in Copenhagen ar siúl sa Sibéir! B'fhéidir nach mbeadh sé chomh deacair baint a fháil idir Climategate agus bréageolaíocht an téamh domhanda thall ansin...

Wednesday, December 16, 2009

Tá an Eolaíocht Socraithe (Mar Dhea)

Ceann eile daoibh. Is léir ó fhoinsí go leor nach bhfuil baint ar bith ag an eolaíocht leis an bpolaitíocht, sin a rá, leis an taobh domhanda aintrapaigineach agus an imeagla bhréagach a bhaineann leis. Ní maith liom teoiricí comhcheilge de ghnáth, ach níl anseo againn ach feachtas chun rialtas (sóisialach) idirnáisiúnta a bhrú ar an domhain (ar na Stáit Aontaithe go háirithe). Is 'power grab' amháin é, a bheidh rí-chostasach dúinn má ghlactar leis.

Beidh na staraithe ag magadh fúinn cúpla bliain anall. Faoi Al Gore go háirithe. Luafar é i gcomhthéacs Ponzi agus Madoff.

Wednesday, December 09, 2009

Ciall agus Easpa Céille

Dá mbeadh sí ina huachtarán...

alt le Sarah Palin sa Washington Post inniu, faoi Copenhagen srl. Foirfe.

Tharais sin, tá an t-amadán atá againn chun fiú níos mó airgid a chaitheamh amú, airgead nach bhfuil ann! Is deacair a shamhlú meon na ndaoine seo. "Administration officials also have been debating which cause is a higher priority and how to best divert TARP funds..." Tá siad as a meabhair ar fad.

Go sábhála Dia sinn.

Wednesday, November 25, 2009

Téamh Domhanda Antrapaigineach = Bréag

Is iomaí rud atá scríofa agam ar an ábhar seo cheana. Ach tharla conspóid (mar dhea) le déanaí a thacaíonn lena bhfuil ráite agam le fada. Nochtadh r-phoist de chuid an Climate Research Unit ag Ollscoil Anglia Thoir, foinse thábhachtach den 'eolaíocht' a bhaineann le histéire an TD (An bhfuil TD ort? Labhair le do dhochtúir. Nó an bhfuil tú i do TD?). Dúradh sna r-phoist seo go raibh siad ag ceilt eolais chun a gcuid polataíochta a chur chun cinn (tá ola go holc, tá gach rud 'glas' go maith...) agus is léir ón eolas go bhfuil sé an-amhrasach go bhfuil aon TD ann, agus go raibh a fhios sin acu!

Is maith an rud é nach bhfuil na frith-eolaithe i gcumhacht go fóill, agus go bhfuil uachtarán a chuireann gach iontaobh san eolaíocht i réim sna Stáit... Is maith an rud é go bhfuil Al Gore ("who left the vice presidency in 2001 worth under $5 million and is now said to be a magnate with a net fortune of over $100 million") ina dhia fós...nach bhfuil duais eile fágtha le tabhairt dó?

Mura n-ólann tú an Kool-Aid fós, b'fhéidir gur mhaith leat an t-léine nó ábhar mar sin a cheannach? Nárbh fhearr sin ná gealleagar an domhain a scriosadh mar gheall ar eolaíocht bhréige? Creideann cúpla duine de mo leithéid (táimid ann) gurb fhearr. Ach nílimid ceartchreidmheach...

Hmmm. Féinmhárú eacnamaíochta bunaithe ar bhréagacha, nó leas na ndaoine a chothú? Ná hinis dom - táim ag déanamh mo mhachnaimh air fós.... Muise, nach deacair an cheist í? Is deacair a bheith ag smaoineamh as do stuaim féin!

Nach méanar dúinn go bhfuil daoine stuama chun na socruithe go léir a dhéanamh dúinn thall in Copenhagan go luath.... Táim cinnte go bhfuil gach eolas acusan.

Wednesday, November 18, 2009

Am Ceart don Réabhlóid Fós?

Scríobh mé faoin ngéarchéim eacnamaíochta tamall ó shin anseo. Níl sé thart fós, cinnte, agus tá sé i bhfad níos measa in Éirinn anois ná mar a bhí ansin. Tá siad ann fós atá ag lorg athrú córais mar réiteach air, a bhfuil cluas le héisteacht orthu le moltaí ó cheannaire deireanach an Aontais Shóivéadaigh. Sea, sin duine a thuig cúrsaí eacnamaíochta (mar dhea). Bhuel, mar sin, an bhfuil sé in am don réabhlóid fós? Cinnte, ní minic a bhíonn cúrsaí níos fearr i ndiaidh a leithéide sin.

Bhí cara agam san ollscoil a dúirt "life is a Who song," agus bhí roinnt den cheart aige. "In with the new boss...same as the old boss..." Féach nach bhfuil cúrsaí i bhfad níos fearr sa Rúis anois, mar ba mhaith leo dul ar ais don deachtóireacht a bhíodh ann i gcónaí. Ar tharla réabhlóid riamh, gan saoirse thíre a bhaint amach, a rinne cúrsaí níos fearr? Ní dóigh liom.

Ach gan an áibhéil seo, an bhfuil athruithe ar an gcóras caipitleach de dhíth? Deirimse nach bhfuil. Scríobh mé fadó fadó faoin gcaipitleachas. Is é an córas is fearr dá raibh ann riamh. An bhfuil sé foirfe? Níl aon rud daonna foirfe. An gcuirtear bac air go minic? Cinnte, agus sin cionsiocair na bhfadhbanna atá ann anois, níos mó ná aon rud eile.

Is deacair a rá nach féidir dúinn gach pian a sheachaint agus gach deacracht a réiteach, agus nach mbeidh cúrsaí éasca, nó fiú cothrom, do gach éinne. Ach sin an saol seo, agus níl aon dul as.

An féidir le rialtais rudaí a dhéanamh chun cúrsaí a fheabhsú? Gan amhras. An bhfuil siad á ndéanamh? Níl. Cur i gcéil agus níos measa ná sin atá ar siúl. Níl siad ag obair mar a bheadh aon duine ciallmhar - bíonn siad ag caitheamh níos mó airgead i gcónaí, airgead nach bhfuil acu agus nach mbeidh go deo. Bíonn siad ag déanamh gach aon rud níos daoire do dhaoine, seachas a mhalairt. Bíonn siad ag brú dlithe ar dhaoine nach ndéanann aon mhaith, ach a mhalairt, agus ag cur bacanna roimh aon dul chun cinn. Níl an milleán ar an gcóras, tá an milleán ar na polaiteoirí. Le cúnamh Dé, "we won't get fooled again."

Friday, October 09, 2009

An bhFuil an 1ú Aibreáin Ann i nGan Fhios Dom?

Baineadh gáire agus stangadh asam ar maidin inniu nuair a fógraíodh gur bronadh Duais Shíochána Nobel ar Ó Bama. CAD AS? Dá mbeadh aon mhaith agus aon chiall sa duais seo fós, agus tá sé sin an-amhrasach tar éis Arafat agus Carter agus an iliomad amadán eile, níl aon mhaith ann anois. Tá sé seo níos measa ná Duais an Acadaimh a fuair Al Gore (ó, agus fuair Gore an ceann seo freisin!).
Faightear Duais Nobel as baois agus brilléis.
Is é seo an rud is amaidí dá bhfaca mé le fada an lá. Is dócha go bhfuil an tUasal Nobal ag iompú ina uaigh, an fear bocht. Tá sé náireach agus gan chiall ar fad.
B'fhearr dóibh ainm na duaise a athrú go 'Duais Frith-Bush.'

Wednesday, October 07, 2009

Schadenfreude

Bhí ceannteidil an-chliste ag Matt Drudge: The Ego Has Landed. Chuaigh na hUí Báma go Copenhagen chun na cluichí Oilimpeacha a fháil dá mbaile dúchais, Chicago. D'inis siad scéalta fúthu féin, agus cheap gach éinne nach mbeadh aon toradh ar an scéal ach go ndéanfaí a dtoil. Cheap fiú a naimhde is measa nach raibh siad chomh dall chun dul ansin gan an rud a bheith socraithe ina bhfábhar roimh ré.

Ach diúltaíodh iad, sa chéad bhabhta!

Is cuma liom faoi na cluichí a bheith in Chicago. Ach rinne na hUí Báma amadáin díobh féin (arís), agus chonacthas é an uair seo. Níl aon dul as agam air. Braithim Schadenfreude mar gheall air.

Is iomaí duine le déanaí atá ag tosnú le feiscint nach dia é Ó Bama. Tá roinnt daoine ann a fheiceann nach bhfuil an t-impire ag caitheamh éadach ar bith. Mar a thuig daoine de mo leithéid i gcónaí. Is duine an-lag atá an-mhór leis féin é BHO.

Ní mór do dhuine éigin an nuacht seo a roinnt leis an hAifricigh, sílim...

Ach, dar ndóigh, níl sé go maith do Mheiriceá go bhfuil a leithéid d'uachtarán againn ag déanamh dochar dár n-íomhá ar fud an domhain. Ach c'est la vie. Go mairimis ina ainneoin.

Friday, September 25, 2009

Admhaím é - Is Duine Gorm é!

An Té a bhí le teacht, an rí-uasal Barack H. Ó Bama, uachtarán an domhain... Sea, is fuath leis na coimeádaithe é. Ní aontaímid leis faoi rud ar bith.
Mar go bhfuil sé gorm.
Go díreach mar na daoine seo.
Agus na daoine seo.
Agus daoine mar an duine seo.
Mar is ionann iad go léir, tá a fhios agat. Dar leis an eite chlé, dar ndóigh, a bhíonn ag trácht ar chine BHO i gcónaí. Ní féidir le haon duine cur ina choinne gan a bheith i gcoinne gach duine gorm, dar leo.
Agus tá daoine ann (fiú i dtír na saonta is na scoláirí) a chreideann a leithéid!

Wednesday, September 23, 2009

Saonta, Nó Níos Measa?

Thug An Té (BHO) oráid ag club na ndeachtóirí (na NA) inniú (mar a rinne Khadafi...).
Raiméis faoin téamh domhanda, maslaí do Iosrael (agus do Mheiriceá), agus praiseach eile a bhí ann.
Seo léirmheas iontach air.
Níor thug sé bláthanna do chuile dhuine ina dhiaidh (ach amháin na hIosraelaigh), ámh, cé go mbeifí ag súil lena leithéid.

Sampla foirfe dá bhfuil ann in BHO - caint dheas gan substaint, moltaí dár naimhde agus maslaí dár gcairde (n-iarchairde?). Caint faoi chearta daonna gan a bheith i ndáiríre faoi, gan díriú ar na fadhbanna is mó is na tíortha is measa. Dar leisean, is sinne an tír is measa agus is sinne atá ciontach as fadhbanna an domhain. An t-amadán.

Thug John Bolton "Óráid iar-Mheiriceánach ónár gcéad uachtarán iar-Mheiriceánach" air. Náireach ar fad. Agus dar ndóigh, fuair sé bualadh bos nach beag.

Friday, September 18, 2009

Abraigí Arís É! Ní Ghlactar le Conradh Liospóin

Ní Éireannach mé, agus níl vóta agam. Ach tuigim go bhfuil droch scéal ann do mhuintir na hÉireann. Is í Éire an t-aon tír amháin san Eoraip a bhfuil vóta ag na daoine inti maidir leis an gconradh seo. An t-aon tír amháin! Tá imní ar gach éinne faoin easpa cumhachta atá ag Éirinn - ach tá an vóta is tábhachtaí aici!
Ach níl meas ag mórán daoine ar ghuth an phobail.

Mr Cowen said: "The government accepts and respects the verdict of the Irish people."

Mar dhea.

On 12 December 2008 the Taoiseach, Brian Cowen confirmed that a second referendum would be held

Is iomaí duine mór le rá atá ar son an chonartha seo. Ach an bhfuil sé difiriúil nó níos fearr an uair seo? Ní cheaptar go bhfuil. Cheap na daoine nach raibh sé go maith dá dtír. Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach éisteacht leis na daoine? Cén fáth go bhfuil gá le reifreann ann? Níl aon bhaol ann do daonlathas, deir daoine áirithe. Ach nach é sin an fáth?
...significant changes to national sovereignty included in the Single European Act require the permission from the Irish voters in the form of a referendum. The Treaty seeks to amend the Single European Act. A part of the Supreme Court decision is that the State's power to determine its foreign relations is held in trust from the people and may not be alienated by the government without their approval.

Más fearr libh cumhacht eile a thabhairt do dhaoine anaithnid thar sáile ná meas a thabhairt do vótaí bhúr saoránach féin, tá an seans ann chun sin a chur in iúl. Ach ón taobh amuigh, molaimse go n-aibraigí arís nár mhaith libh sin.

Wednesday, September 16, 2009

Tá an Sorcas faoi Lán Seoil

Agus cé hé ina fhear grinn arís? Ár seanchara Jimmy Carter.

Maíodh gur ciníochas aon rud a deirtear i gcoinne Uí Bhama, mar a dúradh faoin 'you lie' a dúirt duine darb ainm Joe Wilson nuair a d'inis Ó Bama bréag le déanaí. Agus deir Carter anois go nglacann sé leis an raiméis sin. Seo an riail: má thugtar drochainm ar BHO, thugtar as ciníochas sin. Má thugtar 'ass' ar Kanye West, bhuel, is 'ass' é, sin uile. An bhfuil sé agam?
Dar ndóigh, níl Carter ach ag sodar i ndiaidh colúnaí radacaigh na heite clé Maureen Dowd ón New York Times. Mura n-aontaíonn tú leis An Té, is ciníochaí thú. Nó namhaid an stáit? Ach níl aon chosúlacht ann...

Sea, tá meas an domhain ag chuile dhuine ar Jimmy Carter. Tá OBL ag moladh a leabhair i gcoinne Iosrael anois, fiú! Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

Gach uair a labhraíonn BHO faoin 'bplean' atá acu maidir le cúrsaí sláinte poiblí, sin a rá, leasaithe (mar dhea) ar an gcúram sláinte, tuigeann níos mó daoine nach maith leo an saghas sin sóisialachais. Bíonn na huimhreacha ag dul in ísle. Feictear nach bhfuil in Ó Bama ach fear na ndrochpholasaithe - mar a cheap beagnach leath den tír ón dtosach. Is iomaí duine a raibh sé ar nós cuma liom acu cén polasaithe a bhí aige, mar bhí sé ní ba thabhachtaí gur duine gorm é. Sin riail eile - ní ciníochas sin. Is ciníochas é nuair a dhírítear ar a chuid drochpholasaithe, polasaithe an rialtais mhóir shóisialaí. (Ach is cuma gur roghnaigh sé cumannaithe agus a leithéid mar czar-anna srl., dar ndóigh).

an iomarca le rá faoin ndroch-chaoi atá sé ag dul i ngleic le cúrsaí idirnáisiúnta. Ach chomh dona agus atá BHO féin, sílim go bhfuil HRC níos measa fós. Truamhéalach, ar dhóigh. Bean ghrinn gan chumhacht.

Ach tá siad ag caitheamh airgid gan stad gan staonadh. Tá an bua sin acu, go sábhála Dia sinn.

Bíonn an t-uachtarán seo ag tabhairt maslaí ar aon duine nach n-aontaíonn leis, agus ag díspeagadh an taobh eile i gcónaí. Ach tugtar 'aontaitheoir' agus 'iarchlaonpháirteach' air, mar nach mbeadh aon bhrí leis na focail sin ar chor ar bith. Tá sé níos deighiltí ná aon uachtarán a bhí ann i rith mo shaoil. Rinne GWB iarrachtaí oibriú leis an taobh eile go sách minic, maith nó olc. Ní dhearna mo dhuine BHO comhréiteach le daoine nach n-aontaíonn leis riamh, go bhfios dom. Níl cluas le héisteacht aige, fiú.

Ní dia é níos mó. Tá súil agam nach n-éireoidh leis mórán dochair a dhéanamh. Mar a dúirt Rush Limbaugh.

Is maith liom an comhartha seo.

Friday, August 21, 2009

Eachtraí Náireacha in Albain

Scaoileadh sceimhlitheoir saor in Albain, a mharaigh cúpla céad duine. Nach daoine deasa iad in Albain? Fearadh fáilte is fiche roimhe ar a theacht abhaile sa Libia. Is daoine deasa iadsan, freisin. Tá gach duine go deas. Is cairde sinn uile. Ní mór dúinn a bheith níos deise dá chéile. Tugtar bláthanna don uile dhuine. Bhuel, ar a n-uaigheanna, ar a laghad.

http://www.guardian.co.uk/uk/gallery/2008/dec/21/lockerbie-terrorism

Wednesday, August 19, 2009

An Múchfar an Athbheochan?

Tugaigí faoi deara an mhír seo le Pádraig Mach Fhearghusa.

Cad is Éire ann? Sin an cheist. An bhfuil aon tuiscint ann fós ar dhearcadh bhunaitheoirí náisiún na hÉireann? An bhfuil aon dóchas ann go mbeidh tír Ghaelach ann riamh? An bhfuil aon suim ina leithéid? Nach gcuirtear aon bhéim ar dhúchas agus fhréamhacha na tíre sna scoileanna? Tá sé in am díriú ar na ceisteanna seo arís eile, déarfainn. Dá mbeadh muintir na hÉireann dáiríre faoin teanga agus faoi chultúr na hÉireann, ní bheadh aon bhaol ann mar gheall ar airgead. Dóbair gur cailleadh a n-oireacht fadó mar gheall ar chúrsaí airgid agus slándála. Ná díoltar arís í.

Sunday, August 02, 2009

Bonn na Saoirse ón Uachtarán

An mbeidh an luach céanna ar an mbonn seo agus atá ar an mbonn Nobel le fada? Tá Ó Bama á dhíluacháil, mar tá sé chun é a bhronnadh ar Mary Robinson. Sea, iar-uachtarán na hÉireann, agus scoth de fhrith-Iosraelach. Bean na ndea-fhocal, duine an-chosúil le Ó Bama, is dócha.

Sé mhí ó shin, bhí imní ar roinnt Éireannach go raibh Ó Bama chun seasamh le hIosreal mar gach aon uachtarán Meiriceánach eile (bhí sé ar thaobh na liobrálach maidir le gach aon rud eile). Ná bíodh imní oraibh, a liobrálaigh (a sheasann le gach deachtóir...). Tá sé ag déanamh a sheacht ndícheall naimhde a dhéanamh de na tíortha a bhíodh ina gcairde ba mhó dúinn. Thosaigh sé le dímheas ar Shasana. Bíonn sé ag tabhairt neamhairde do thíortha lár is oirthear na hEorpa. Agus is léir go bhfuil sé claonta i dtreo na nArabach i gcoinne Iosrael, mo léan.

Dar lena iompar, is fearr leis deachtóirí an domhain ná seanchairde a thíre. Agus beidh roinnt Éireannach sásta leis sin, mar is iad na dea-fhocail is tábhachtaí.

Ach fós féin, bíonn Éireannaigh eile ann a thugann misneach dom. Is mór an trua go mbíonn Kevin Myers chomh dona maidir le cúrsaí teangan. Tá sé ceart to leor faoi na daoine san alt seo.

Saturday, August 01, 2009

Ché Guevara, Dúnmharfóir

Chonaic mé duine ag tagairt do scannán nua agus Ché ina laoch ann. Sea, bhí gluaisrothar aige! Agus mharaigh sé mórán daoine, mar a dhéanann gach fíor-chumannach. Is uafásach mar a dhéantar laoch de, nuair nach raibh ann ach duine olc. Mar is iondúil, bíonn daoine ag cur a gcuid fantaisíochta agus 'hope and change' ar dhuine nach dtuileann iad agus nach mbaineann leo. Is minic gurb iad na daoine céanna iad a chuireann 'aontaitheoir agus 'fear a tarraingíonn daoine le chéile' agus a lethéid ar Ó Bama.
Gan teagmháil ar bith leis an saol mar atá sé, mo léan.

Monday, June 22, 2009

Tá Dia Mór! Bás don Deachtóir!

Cé a cheapfadh go mbeadh an móramh i Meiriceá ag seasamh leo siúd a ghlaonn 'Allahu Akbar!' óna ndíonta? Ach is laochra iad atá á dhéanamh san Iaráin. Is é uair na cinniúna san Iaráin, agus guím gach rath ar na réabhlóidí. Sea, is réabhlóidí iad anois!

Seo tuairiscí is tuairimí (as Béarla) faoina bhfuil ar siúl ansin.

Gach lá, bíonn sé níos léire cé chomh huafásach agus atá an rialtas, agus nach bhfuil ann ach deachtóireacht mhíleata, seachas rialtas na ndaoine. Tuigeann an domhain seo. Tuigeann muintir na hIaráine seo anois. Tuigeann sliocht na hIaráine anseo i Meiriceá, cinnte. Tharla tubaiste ansin 30 bliain ó shin. Seo chugainn an réiteach, le cúnamh Dé.

Pé rud a tharlóidh, tá an saol athraithe sa tír sin. An réabhóid abú!

Agus pé rud a deir an fear lag atá ina uachtarán faoi láthair, bíonn na Stáit Aontaithe ar thaobh na saoirse.

Thursday, June 11, 2009

Et tu, a Dhubhglais De hÍde?

Ní fhaca mé an scéal seo ceithre bliana ó shin. Ní thuigim an neodracht. Níl sé ceart a bheith neodrach agus cairdiúil le haintiarnaí agus coirpigh, dar liomsa. Tharla na rudaí náireacha seo fadó, ach is ábhar machnaimh iad don lá atá inniu ann.

Má phléascann an Iaráin buama adamhach in Iosrael, slán mar a n-insítear é, an mbeidh Éire cairdiúil leis an Iaráin fós? An mbeidh Éire neodrach go deo? Nó an seasfaidh sí leis an gceart ar ball? Bhí sé casta go leor sa dara cogadh domhanda, mar ní bheadh Éire sásta troid ar son Sasana. Ach bhí i bhfad ní ba mhó ná sin i gceist, fós féin, go háirithe ag deireadh an chogaidh. Bheadh siad ábalta a rá go raibh siad ag seasamh leis an mBeilg, nó tíortha eile. Níor mhaith le Meiriceá Stalin, ach sheasamar leis i gcoinne Hitler.

Is ionann domsa an neodracht agus a bheith ar nós cuma liom maidir leis an gceart - agus mar sin, ag ceadú an mhíchirt. As ciúnas tuigtear tacaíocht. Agus bhí a fhios ag Dev féin nach raibh aon chosaint ann sa neodracht.

Tá beartas de neodracht mhíleata ag Éirinn agus ní ball d'aon chomhghuaillíocht mhíleata í. Mar sin féin, ar feadh caoga bliain, tá sí ag glacadh páirte gníomhaí in oibríochtaí coinneála síochána na NA agus údaraithe ag na NA agus tá páirt ghníomhach aici i bhforbairt Bheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa.

Rinne an tAire tagairt freisin do neodracht na hÉireann, ag rá nach gcuirfeadh an Conradh Éire faoi aon chomhcheangal míleata ná cosanta d'aon saghas.


Ba mhaith leo an cáca agus é a bheith ite acu freisin, an ea? Cén fáth go bhfuil suim ag Éire i mBeartas Slándála agus Cosanta na hÉorpa nuair nach mbeidh siad sásta aon bheart mhíleata a dhénamh ar a shon? Nach leor an neodracht di?

An bhfuil níos mó i dtír neodrach ná tír lag le béal mór? Tiománaí an chúlshuíocháin i gcarr an domhain? Tír a bhraitheann ar thíortha móra as a slándáil, nach mbeidh sásta cabhair ar bith a thabhairt do na tíortha sin má bhíonn gá leis? Sin fadhb mhór na hEorpa, freisin. Ní féidir leis an Eoraip í féin a chosaint gan na Stáit Aontaithe. Níl aon chogadh domhanda eile le fada, agus an Eoraip lag, agus mar sin, tá na Stáit sásta íoc as a slándáil. Fiú na tíortha neodracha. Ní fheadar an dtiocfaidh an lá nach mbeidh na Stáit chomh flaithiúil, go háirithe nuair a bhíonn na hEorpaigh ag clamhsán faoi. B'fhéidir ba chóir dúinn a bheith neodrach?

Monday, June 08, 2009

Bua sa Liobáin

Tugadh droim lámha do na sceimhlitheoirí Hezboladh sa Liobáin - buíochas mór le Dia. Freagra don Iaráin sin, cinnte. Chaith an Iaráin agus an tSiria mórán airgid agus bhí brú nach beag ar an Liobáin chun níos mó cumhachta a thabhairt do Hezboladh - ach ní dhearna! Seo cur síos suimiúil air. Le cúnamh Dé, beidh athrú scéil san Iaráin féin, sula scriosfar a dtír (agus cá bhfios cén dochar eile a dhéanfaidís). Beidh a dtoghchán féin acu ar an 12ú. Ní bheidh ach rogha an dá dhíogha acu, acu b'fhéidir an duine is fearr de na drochdhaoine a roghnú, mar sin féin (agus fáil réidh le Ahmadinijad).

Ach ná bímis ró-dhóchasach faoin Iaráin.

Thursday, June 04, 2009

Obam Alechem

Fearadh fáilte Uí Cheallaigh roimh Obama i gCaireo, agus thug sé seó breá dóibh. Seo cúpla tuairim ar a ndúirt sé. Bhí sé an-hopeychangey, ach ní dóigh liomsa go ndéanfaidh sé níos mó maithe ná dochar.

Max Boot
www.jihadwatch.org
Mark Thiessen

Is mór an trua nár éist éinne le Bush. Bhí sé i bhfad ní b'fhearr (cé nach raibh sé ionraic maidir leis na fadhbanna bunúsacha in Ioslam ach oiread).

I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah.

(APPLAUSE)

The terrorists are traitors to their own faith, trying, in effect, to hijack Islam itself.

The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
- George W. Bush, 20 Meán Fómhair, 2001

Tiananmen Fiche Bliain ar Aghaidh

Fiche bliain ó shin sa tSín, bhí dóchas ann. Bhí an cumannachas ag fáil bháis in Aontas na Sóivéadach agus san Eoraip, agus ceapadh go raibh seans ann saoirse a bhaint amach sa tSín, freisin. Chonaic an domhan mór brúidiúlacht rialtas na Síne sna laethanta sin, ach chonaiceamar laochra a sheas ina haghaidh, freisin.

Seo mórán grianghraif de na leathanta siúd.

Ó shin, cé nach bhfuil aon athrú ar an rialtas úd, tugtar níos mó measa dóibh, níos mó cumhachta. Bhí na cluichí Oilimpeacha ann. Déantar i bhfad níos mó gnó leo. Ní luaítear eachtraí Tiananmen. Ní luaítear an Laogai. Ceannaímid earraí ón tSín, agus ar ball, úsáidfear an t-airgead sin chun ár gcomhlachtaí a cheannach uainn. Faightear airgead ar iasacht ón tSín, agus tá cumhacht as cuimse acu ar chúrsaí airgeadais sa lá atá inniu ann. Ní thugann siad aon chabhair don domhan chun smacht ar bith a choimeád ar an gCóiré Thuaidh, cé gur féidir leo. Bíonn siad ag bagairt ar an Téaváin i gcónaí. Ach ní féidir linn olc a chur orthu, mar gheall ar an airgead. Déantar gearáin faoin Tibéid uaireanta, ach níl rialtas ar bith an-dáiríre faoi. Tá an Sínigh ag déanamh a rogha ruda ann fós, ag scriosadh bailte agus a brú a gcultúr féin ar na daoine sin (iad siúd nach maraíonn siad).

Oscaíodh súile an domhain beagán in 1989, ach thiteamar inár gcodladh arís ó shin, maidir leis an Sín. Ní mór scéal Tiananmen a choimeád beo, a chuimhniú is ag múineadh don aos óg. Ní mór rialtas na Síne a thuiscint i gceart, mar deachtóireacht bhrúidiúil, pé íomhá dheas a chonaiceamar ó na cluichí Oilimpeacha. Pé rud a deir daoine amaideacha clúiteacha.

Táthar ag súil (le fada) go dtiocfaidh feabhas ar chúrsai agus go mbeidh saoirse ann ar ball, mar a éiríonn na Sínigh níos saibhre. Ní dóigh liom go dtarlóidh mura mbeidh laochra mar laochra Tiananmen ann. Go n-éirí siad arís.

Saturday, May 23, 2009

Fógra

Níl baint ar bith ag an bhfógra seo ná ag an iris seo le cúrsaí polaitiúla ('Buíochas le Dia' a chloisim?)! Ach tá sé an-tábhachtach domsa (mise an t-eagarthóir):

Tá An Gael ag Teacht!

Blag eile is ea Philo's Little Helper atá ann chun cabhrú leis an bhfoghlaimeoir a léann An Gael (irisleabhar atá as Gaeilge amháin). Pléifear a bhfuil san iris ansin, freisin, lcD.

Monday, May 18, 2009

Idir Dhá Chomhar

Fuair mé litir an-deas sa phost an tseachtain seo caite, ó bhord stiúrtha Comhar. Bhíodh síntiús agam, ach níor athnuaigh mé é, tar éis na gconspóidí is uile. Seoladh an dá chóip ba dhéanaí chugam i dteannta leis an litir. Bhí ceann díobh agam cheana, mar bhí scéal agam ann. An ceann eile, ceiliúrann sé Ó Bama. Tá a phictiúr ar an gclúdach, agus ar a laghad ceithre alt á mholadh. B'ionadh liom nach raibh 'centerfold' nocht de ann. Táim á léamh fós (cé nár léigh mé gach a bhfuil ann), agus idir dhá chomhairle maidir le síntiús a ghlacadh arís.

Níl an t-eagarthóir nua ann ach le seal, ach sna cinn a rinne sé go fóill, ní raibh mórán den tseanchaighdeán ann, agus cheap mé go raibh siad lag agus leamh.

Bhíodh ailt amaideacha ann i gcónaí maidir leis an bpolaitíocht, agus maslaí do Mheiriceá srl. ann, ach bhíodh siad sásta mo fhreagraí a fhoilsiú, freisin. Níor mhiste liom ábhar a sholáthair dóibh, agus b'iadsan amháin a d'íoc as ar shlí go bhfuair mé an t-airgead gan fadhb ar bith. Ar an lámh eile, níor iarr siad orm riamh aon rud a scríobh roimh ré. Ba chara do Comhar mé, ach ní bhíodh sé éasca i gcónaí. Bhí deis ann é a fheabhsú, ach ní dóigh liom go dtapaíodh an deis sin.

Tá ár n-iris féin againn anois, agus ní gá dom scríobh d'éinne eile, is dócha, cé go ndéanaim fós. Níl aon droch-ghuí agam do Comhar. Guím gach rath air. Ach níl a fhios agam an bhfuil mé sásta íoc as. Bíonn an iomarca de adhradh BHO le feiscint anseo cheana, agus a leithéid. Beidh ábhar i bhfad níos fearr in An Gael - ficsean agus filíocht, den chuid is mó - agus níl mórán de sin fós in Comhar. Níl na húdair ab fhearr liom ann níos mó, ach oiread.

Ní dhearna mé socrú go fóill, ach táim ag smaoineamh nach bhfaighfidh mé é. Tá an iomarca le léamh agam, agus níl sé tarraingteach go leor, dar liom.

Tuesday, May 12, 2009

Aon Uair a Cheaptar Nach Féidir le Daoine a Bheith Níos Measa...

Tarlaíonn a leithéid seo chun cur in iúl gur féidir. Cheapfaí go ndéanfadh gach éinne trócaire ar mharthanóirí an uileloiscthe. Ach tá daoine ann fós gurb fhearr leo iad a mhárú.

Ní bhaineann an saghas seo barbarthachta leis na Giúdaigh amháin, dar ndóigh.

San Ostair, níl ann sa lá atá inniu ann ach buíon bheag dá leithéid sin. Níl sé amhlaidh i dtíortha eile.

Nuair a ciontaíodh Adolf Eichman in 1962, bhí ceannteidil i nuachtán san Araib Shádach a dúirt "Ciontaíodh Eichman, a raibh sé d'onóir aige sé mhilliún Giúdach a mhárú"*. Ní fhoilsítear aon rud sa tír sin gan cead ón rialtas.

Tá a leithéid ann i Meiriceá, freisin. Mar a deitear sa scannán The Blues Brothers, "I hate Illinois Nazis." Faraor, ní scéal grinn amháin a leithéid de amadáin. Tá a leithéid fós ann (cé go bhfuil feabhas ar Skokie).
*nó sin an scéal - ní raibh mé ábalta sin a chinntiú.

Thursday, May 07, 2009

An Fhimíneacht

Is suntasach an difear idir dearcadh na heite clé agus dearcadh na heite deis maidir le cad is fimíneacht ann. Le fírinne, ní scoilt idir an dá thaobh polaitiúla é, ach scoilt idir iad a thuigeann cad is Críostaíocht ann, agus iad nach dtuigeann.

Ar an taobh Críostaí, tuigtear gur peacaí gach duine. Bhí mórán le rá ag Naomh Eoin ar an ábhar seo. Ní féidir a rá gur Críostaí tú agus a mhalairt saoil agat. Má mhaíonn duine go bhfuil sé ag leanúint Críost, ach nach ngránn sé daoine eile, is fimíneach é. Ach níl éinne foirfe. Má mhaíonn duine nach peacach é, tá sé ag insint bréige (1 Eoin, 1:6 - 2:12 srl.). Bíonn gá againn le maithúnas agus le cábhair Dé. Pé locht atá orainn, déanaimid ár ndícheall chun an rud ceart a dhéanamh, má táimid i ndáiríre. Ach dar ndóigh, is iomaí fimíneach a bhíonn ann san Eaglais, mar a sagairt a mholann do gach éinne bheith gan cúrsaí gnéis mhíchearta, a bhualann craiceann le buachaillí. Ní ionann sin agus nach fíor an moladh a rinne an sagairt sin, mar sin féin.

"L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu." - La Rochefoucauld

An Críostaí a dhéanann rud mícheart, tuigeann sé gur mícheart é, de ghnáth. Nó tá sé ag cur i gcéill gur Críostaí é.

An té nach dtuigeann an Chríostaíocht, ceapann sé nach bhfeiceann Críostaí peaca ach i ndaoine eile. Tá daoine mar sin ann, ach ní hé sin teachtaireacht Chríost (féach Maitiú 7:3-5). Is féidir le Críostaí botúin a dhéanamh agus fós bheith ina Chríostaí.

Is fíochmhar na hionsaithe a dhéantar ar aon duine a sheasann le teagasc Críostaíochta, minic go leor. Cúpla sampla le déanaí ná na hionsaithe a dhéantar ar Carrie Prejean agus Bristol Palin (mar ionadaí dá máthair). Creidtear nach féidir le Críostaí a mhaíomh nach ceart gnéas lasmuigh den phósadh, nuair a rinne a hiníon botúin agus níor lean sí an teagasc sin. Agus creidtear nach féidir a bheith ar son an phósta mar a thuigtear é leis na cianta, agus bheith i do dhuine maith (go háirithe má dhearna tú botúin nuair a bhí tú óg). Ach mar a thuigimidne é, is fearr a bheith ag seasamh leis an bhfírinne agus gan a bheith foirfe, ná bheith i gcoinne an fhírinne agus ag maíomh gur foirfe tú. Nó fiú bheith i gcoinne teagasc Dé mar a thuigimid é mar gheall ar locht ar bith ionainn féin.

Is iomaí duine frith-Chríostaí a mhaíonn nach bhfuil ann ach an fhírinne mar a thuigeann siadsan í. Sin an t-aon rud a cheapann Críostaithe. Cuireann Críostaithe a gcás i láthair, agus mura n-aontaíonn tú leis, ní Críostaí tú. Aon duine nach n-aontaíonn leis na frithChríostaithe, is anathema é dóibh, cé nach raibh an duine sin ina bhall sa chreideamh gan Dia sin. Is sampla den éadúlaingt an duine nach n-aontíonn leo, agus níl cead ag éinne tuairim mar sin a nochtadh. Is fuath leo aon duine mar sin, agus déanann siad gach iarracht chun an duine sin a scriosadh os comhair an tsaoil. Mar is iadsan lucht na caoinfhualaingthe, dar ndóigh, na Daoine Maithe. Ní cheadaítear aon easaontas.

Tráth dá raibh, nuair a bhí gach duine i dtír áirithe in ainm is a bheith ina Chríostaí, nó (mar an t-aon rogha eile) a bheith i gcoinne an rialtais, bhí an éadualaingt chéanna ann. Ach ní raibh sé ann ar son na caoinfhualaingthe! Mar a tharlaíonn, tá saoirse coinsiais ann sa lá atá inniu ann. Tá saoirse creidimh ann (sna tíortha sibhialta, mar na Stáit Aontaithe agus Éire). Foghlaimíodh narbh aon toradh maith ar an éadualaingt sin. Ach tá siad ann anois ar mhaith leo a gcreideamh gan Dia a bhrú orainn go léir, ar son na caoinfhualaingthe, mar dhea. Nach í sin an fhimíneacht?

“Where there is no religion, hypocrisy becomes good taste” - George Bernard Shaw

Nó an é go bhfuil daoine ann ar an dá thaobh a thuigeann cad is fimíneacht ann, agus níl ann ach easaontas maidir le cad is fírinne ann? Ceist mhaith a bhí ag Píoláid (Eoin 18:38). Is tábhachtach an freagra.

Wednesday, May 06, 2009

Bó Bheag i gCló Mór

Bó Bheag
(i gcló mór)

Bíonn saol seo an idirlín trína chéile, gan amhras. Maidir le hinscne, tuiseal agus cúrsaí polaitiúla, go háirithe.

Cúpla sampla:


Ní nach ionadh go mbíonn dallamullóg ar dhaoine. Ní gá gur ionann sin agus go bhfuil siad dallaigeanta, cinnte, ach go háirithe. Cé go dtarlaíonn...

Ó bhó go deo! (Ba!)

Friday, May 01, 2009

An Fhírinne Maidir le Sarah Palin

Tá sé chomh deacair rud maith faoi Sarah Palin a fháil ar an idirlín agus atá sé chun rud maith a fháil faoi Iosrael nó George W. Bush - níos deacra, fiú. Níl mórán daoine ann agus an eite chlé ar buile fúthu níos mó ná í. Is uafásach an nimh a bhíonn ann, agus an mí-thuiscint agus an t-aineolas forleathan dá bharr. Cén fáth?

Bean ar éirigh léi ina saol, bean dea-chuma, chumhachtach, ábalta, dhea-mhúinte is dheaslabhartha. Ba bhreá leis an eite chlé í, cheapfá - ach is Poblachtach í, agus, och, an t-uamhan - Críostaí! Agus tá sí ar son beatha gach duine, fiú i mbroinn a máithreacha. Dar ndóigh, is fuath leis an eite chlé aon duine mar sin. Mar sin, rinne siad gach iarracht chun í a scriosadh. Bíonn siad á maslú agus ag tabhairt gach droch-ainm gur féidir leo uirthi. Tá an t-idirlíon lán le nimh is bréaga. Cé go bhfuil an feachtas uachtaránach thart, níl siad ag stadadh - mar tá imní orthu go roghnófar í mar iarrthóir ar oifig an uachtaráin an chéad uair eile. Ní mór dóibh í a scriosadh. Tá eagla orthu roimpi (fiú an bheirt nó triúir a chreideann aon rud fíor fúithi).

Gobharnóir Alaska í. Bhí sí ina méara roimhe sin. Roghnaigh John McCain í mar leas-uachtarán, ach níor éirigh leo san fheachtas. Ní raibh a páirtí féin cúramach chun í a ullmhú do gach ocáid, mar a céad agallamh ar an teilifís le duine den eite chlé, Katie Couric. Agus b'éasca do Tina Fey aithris a dhéanamh uirthi ar Saturday Night Live, agus mar ní bhíonn mórán daoine (óga?) sásta chun an fhírinne a lorg, cheaptar gur ionann an magadh sin agus an duine féin - cé go raibh sí sásta páirt a ghlacadh sa spraoi, agus an-mhisneach aici chun sin a dhéanamh. Ní fiú mórán an clár sin gan í, mar a tharlaíonn...cé go raibh sé greannmhar tráth dá raibh.

Tá daoine ann a sheasann léi, dar ndóigh. Is breá leis an móramh í in Alaska, agus is iomaí duine sa phartaí Poblachtach a bheadh sásta í a chur suas chun bheith ina huachtarán. Má tá naimhde agat mar atá aicise, is léir go bhfuil tú ar an taobh ceart. Is maith liom í, agus is maith liom í níos mó gach uair a dhéantar ionsaí amaideach nimhneach eile uirthi.

Seo alt eile a chuireann síos ar an bhfáth gur fuath leo í. Sílim féin go bhfuil gach rud is fearr faoi Mheiriceá le feiscint inti. Dar ndóigh, is fuath leo siúd gur fuath leo Meiriceá í go háirithe...

Seo a beathaisnéis oifigiúil, má tá suim ag éinne sa bhfíordhuine...

Agus cad é sin a dúirt sí faoin Rúis? Níl aon fhios agat, táim a ghealladh (mura léigh tú an nasc sin).

Wednesday, April 29, 2009

Céad Lá na hAoise Nuaí

Molaim an t-alt seo faoi BHO (as Béarla): Céad Lá agus Céad Botún. Níl gach botún san áireamh, dar ndóigh, ach is liosta le háireamh é mar sin féin.

Gach lá feicim pictiúir de BHO ar fud na háite agus 'Dóchas' agus 'Athrú' orthu. Creideamh atá ann, agus déanaim iontais caitheann a bhfeicfear nach dia é ach amadán sotalach. Bhí (agus tá fós, is dócha) 'Bush Derangement Syndrome' ann ar feadh i bhfad. Tá sé iompaithe go "Obama Delusion Syndrome," sílim. Nó cá bhfios nach ionann an dá ghalar. Is eisean an tAin-Bush, An Té a Bhí le Teacht.

creideamh eile ag roinnt dínn sna Stáit, dar ndóigh. Tiocfaidh ár lá (le cúnamh Dé). Idir an dá linn, go sábhála Dia sinn.

Monday, April 27, 2009

An Fhírinne agus Comhaontú na nEolaithe

Is iomaí uair go gcreideann mórmhór na n-eolaithe go bhfuil a fhios acu cad a tharla, conas a tharlíonn, agus cén fáth go dtarlaíonn rudaí éagsúla, agus tar éis tamaill eile, foghlaimítear nach fíor an rud a cheapadh ar chor ar bith, nó go bhfuil an scéal níos casta ná mar a cheapadh. Curtear i gcás nuacht a tháinig chun solais le déanaí faoi bhás na ndíneasár.

Go mion minic, bíonn easaontóirí ann i measc na n-eolaithe, agus teoiricí eile acu. Ní raibh gach eolaí ar aon fhocal maidir leis na díneasáir riamh, déarfainn, cé nach gceaptar sin go minic. Is iomaí rud "cinnte" nach bhfuil cinnte ar chor ar bith, cé go mbeadh an saol ní ba éasca a thuiscint dá mb'amhlaidh. Agus go mbíonn sé i bhfad níos éasca cuspóirí polaitiúla a bhaint amach má chreidtear nach bhfuil ach fíricí i gceist, seachas teoiricí.

Cuirtear i gcás an téamh domhanda. Le fírinne, níl aon chomhaontú ann ar chor ar bith, cé nach mbeadh a fhios sin ag éinne atá ar scoil nó ag léamh nuachtán agus ag éisteacht leis na meáin. Is fíricí dar leis na "húdaráis" go bhfuil sé ag tarlú, agus go bhfuil an cine daonna ciontach as (go háirithe na tíortha saibhre). Ach ní féidir le héinne aon chruthúnas a thabhairt faoi cheachtar "fíric" sin. Ach nach bhfuil Al Gore go hiontach ar fad? Is trua gur chaill sé an toghchán sin...mar dhea.

Tá an Téamh Domhanda mar cheideamh na laethanta seo. Níl baint ag an eolaíocht leis an gcreideamh sin níos mó. Seans chun airgead a fháil ó rialtais shaibhre, agus cosc a chur ar dhul chun cinn an iarthair, ar an gcaipitlicheas, agus ar an saoirse, sin iad na fíorchuspóirí, dar liom. Agus nach bhfuilimid go léir go breá, ag sábháil an phláinéid? Bualadh bas dúinn! Ach bheimis i bhfad ní b'fhearr dá gcuirfimis lámh inár mbás féin...

Stad sin! Tá tú ag déanamh CO2!

Friday, April 24, 2009

An bhFuil an Saormhargadh Ciontach?

Is iomaí duine atá an-tógtha leis an sóisialachas le déanaí, mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíochta. Na boic mhóra a ghoid ár gcuid airgid uainn, srl. Tá sóisialaí ina uachtarán sna Stáit, fiú, ar mhaith leis maoin na ndaoine a leathadh timpeall... Uaireanta cuirtear an milleán ar an saormhargadh agus easpa smacht rialtais as an drochstaid ina bhfuilimid. Ach cad a tharla le fírinne? An bhfuil aon bhunús leis an dearcadh sin?

Nuair a chéad thosaigh na fadhbanna ag teacht chun solais, Bear Stearns a bhí i dtrioblóid. An cúlra leis sin, Countrywide Mortgage, Fannie Mae agus Freddie Mac, agus na hiarrachtaí fophríomha. A rinneadh mar gheall ar an saint, dar ndóigh? Nó an ndearnadh? Cuid de sin, cinnte, agus na modhanna nua infheistiachta a cumadh orthu, bhí fadhbanna ann mar gheall orthu sin. Ach ní raibh aon chuid de sin thar fóir, thar chumas an mhargaidh, cé nach mbeadh gach rud éasca. Cuireadh síolra na bhfadhbanna roimhe seo.

Cad iad Fannie Mae agus Freddie Mac? Comhlachtaí Meiriceánacha a dhéanann gnó mar chomhlachtaí poiblí iad, ach seasann an rialtas taobh thiar díobh mar ráthoir. Mar sin, faigheann siad aon bhrabús, agus faigheann an rialtas aon chailliúint! Guais mhorálta a thugtar ar chás mar sin, agus is é sin is bunsiocair na bhfadhbanna go léir seo.
Maraon leis an nguais mhorálta sin, spreag dlithe na tíre na comhlachtaí seo chun iasachtaí a sholáthair do dhaoine (mar gheall ar a gcine) nach raibh ábalta iad a íoc ar ais. Thosaigh na bainc go léir chun a leithéid a dhéanamh, ar eagla nach mbeadh an rialtas sásta lena n-iompar. An iomarca riosca a bhí ann, mar sin.

Bhí airgead ró-shaor ón Federal Reserve, banc lárnach na Stát, mar gheall ar shocruithe a rinne siadsan. Cheannaigh i bhfad ní ba mhó daoine tithe mar bhí airgead ar fáil ó na bainc, gan costas mór, gan scrúdú géar. Bhí luach an dollar ró-íseal mar gheall ar a gcuid polasaithe, agus na cinntí a rinne i dtíortha eile, an Eoraip go háirithe. Infheistíocht sna tithe i Meiriceá, bhí sé sin an-tarraingteach do dhaoine ar fud an domhain - agus bhí brabús maith le déanamh ann ar feadh i bhfad. Bhí praghas an ola ag éirí as smacht, mar gheall ar droch-réamhfhaisnéis ó rialtais an domhain. Agus araile. Bheadh fadhbanna ann sa mhargadh, pé scéal. Ach bhí rudaí tábhachtacha eile mícheart, freisin, agus bhí an tubaiste i bhfad ní ba mheasa mar gheall airsean.

Bhrú an rialtas córas cuntasóireachta nua ar na comhlachtaí móra, ar a dtugtar 'mark to market.' Tá ar chomlachtaí pé luach dá bhfuil acu a chur síos de réir praghasanna an mhargaidh, seachas an luach a cheapann siad a bheith ceart agus cóir. Mar sin, tá sé i bhfad níos éasca brú a chur ar chomlacht leis an nganndíol agus a leithéid. Is féidir 'rith' a thosú ar chomhlacht.

Sin an rud a tharla do Bear Stearns.

Ach leis sin, chuir an rialtas a ladar isteach sa scéal arís. Bhrú siad margadh uafásach ar Bear Stearns, agus fuair JP Morgan iad ar phraghas an-íseal. Níor lig an rialtas cúrsaí an mhargaidh a oibriú sa chás sin (ach oiread).

Ceapadh gurb é sin a tharlóidh le gach comhlacht mhór as sin amach. Ansin, theip ar Lehman Brothers. Agus ní dhearna a rialtas faic sa chás sin, mar níor ghlac siad droch-mhargadh. Ach ceapadh go ndéanfadh an rialtas margadh éigin - agus mar sin, ní raibh éinne ullamh don bhuile sin, ar fud an domhain. Reo an margadh creidmheasa. Bhí rith ar chistí an mhargaidh airgid - an infheistíocht is sábhálta dá bhfuil ann, beagnach! Bhí ar an rialtas anois an phraiseach seo a ghlanadh den mhias, agus tá sé sin ar siúl fós - agus botúin eile á ndéanamh acu a dhéafaidh dochar eile, faraor. Tá an ghuais mhorálta i bhfad níos measa anois ná riamh, mar gheall ar na bailouts agus a leithéid sin. Tá airgead beagnach saor. Tá gach rud trína chéile fós, agus níl a fhios ag éinne cad eile a dhéanfaidh an rialtas faoi BHO. Ní aon mhuinín ag an margadh in Tim Geithner.

An é seo an saormhargadh?

Más mian leat cac a dhéanamh d'aon rud, cuir an rialtas ina bhun.

Tuesday, April 14, 2009

Cad é an Difear idir 'Ireland' agus 'Iceland?'

Sin an cheist ghrinn atá ag dul timpeall. An freagra? Litir amháin, agus sé mhí. Greannmhar? Ní dóigh liom, más Éireannach thú! Ach tá an dearcadh sin forleathan, faraor. Tá droch-chlú ar gheilleagar na hÉireann le tamall anuas. Tá ísliú céime ar fhiacha na tíre, ó AAA go AA+, fiú.

Tá an Íoslainn as gnó. Tubaiste uafásach a bhí ann. Bhí cúrsaí as smacht go huile is go hiomlán. Ní féidir go bhfuil Éire chomh holc. Ach tá mórán daoine amhrasach, fiú a cairde san AE.

Seo roinnt alt faoi gheilleagar na hÉireann agus an tochchaí. An tíogar íogair atá ann, b'fhéidir! Luaitear cúpla rud suimiúil sna hailt sin, go háirithe ceisteanna a bhaineann leis an AE céanna agus an Euro. An bhfuil cúrsaí níos measa in Éirinn (agus san Eoraip) mar gheall ar an Euro? Nach mbeadh sé ní b'fhearr dá mb'fhéidir le hÉirinn a cúrsa féin a stiúradh maidir lena cúrsaí airgeadais?

Tá baol ann go mbeidh tíortha eile na hEorpa chun Éire a 'shábháil,' agus go mbeidh a gcos ar bholg na hÉireann dá bharr. Is iomaí rud atá ag teacht salach ar a chéile i ngeilleagar na hEorpa. Ach tá daoine ann agus an tuairim acu go mbeadh cúrsaí i bhfad ní ba mheasa mura mbeadh Éire san AE agus ball an Euro. Síleann siadsan gur cuid de fhadhbanna na hÉireann ná gur dhiúltaigh sí Conradh Liospóin! Is iomaí léamh ar ghéarchéim - agus iomaí úsáid le baint aisti!

Tá cúrsaí go dona, sin rud cinnte, agus níl gach éinne (mórán, fiú) dearfach.

Go dtaga sibh slán as! Agus tiocfaidh, cinnte, ar ball. Ach faraor, de réir dealraimh, beidh cúrsaí níos measa sula mbeidh siad níos fearr.

Friday, April 10, 2009

Níor Thosaíomarne É

Mar is iondúil, nuair a bhíonn fadhb ar bith ann, cuirtear an milleán ar na Stáit Aontaithe. Sa chás is déanaí, táthar ag tagairt don mheath eacnamaíoch domhanda. Sílim go nglacann BHO féin leis an teoiric seo. Ceaptar go coitianta gur thosaigh an fhadhb le morgáistí agus baincéirí lena gcuid díorthach. Fadhbanna a bhí ann, cinnte, ach níorbh iad ba chionsiocair leis an bhfadhb ollmhór atá ann - a thosaigh i dtíortha eile sular thosaigh i Meiriceá, agus a bhí is atá níos measa iontusan ná atá sna Stáit.

Cad a tharla, mar sin? Seo míniú an-mhaith ar an scéal (as Béarla). Praghas na hola, i gcúpla focal. Cén fáth go raibh sin chomh hard? Tá teoiricí éagsúla ann. Pé rud a smaointear, is léir nár éirigh go maith leis na bainc is na comhlachtaí airgeadais. Dá mbeadh margadh saor ann, seachas OPEC is a leithéid, ní bheadh cúrsaí chomh holc, dar liomsa.

Ach is féidir an milleán a chur ar na Giúdaigh, más mian leat.

Wednesday, April 08, 2009

Comhcheilg na nGiúdach

Féachaint go mbíonn an-suim ag lucht léite na Gaeilge (de réir mar a sholáthraíonn na heagarthóirí é mar ábhar) i gcomhcheilg idirnáisiúnta na nGiúdach, seo radharc eile ar an scéal. Scríobh Giúdach é (as Béarla - teanga idirnáisiúnta na nGiúdach), agus mar sin, níl sé iontaofa, is dócha. Ach má tá suim ag éinne fós sa loighic agus san fhírinne, b'fhiú é a léamh.

Mar obair bhaile, léigh alt nó leabhar ar bith mar an ceann a scríobh Ó Cathain, agus cuir 'Críostaí' ann in áit 'Giúdach,' agus 'An Róimh' ann in áit 'Iosrael,' 'Caitliceach' in áit 'Síónach' agus sloinne Éireannach in áit gach sloinne Giúdach, agus déan do mhachnamh an frithChaitliceach é. (Ach más Caitliceach thú, níorbh fhéidir leat sin a mheas, is dócha, mar is ball den chomhcheilg thú...)

Maidir le Giúdaigh ar fuath leo Giúdaigh, daoine a cheapann daoine áirithe nach féidir a bheith ann ("Theip ar an frith-Sheimiteachas nua mar straitéis, dar le Gates, óir is deacair míchlú 'frith-Sheimiteach' a chur ar raibithe!" Cliste!), bhuel, is léir ó Chomsky agus a leithéid go bhfuil siad ann, agus an-úsáideach do na frithGhiúdaigh i gcoitinne. "The fact that they are Jews – however nominally – gives a free pass to the non-Jewish Jew-haters to dress up their bigotry as high-minded conscience, while still others of good will are led to believe the hateful lies and libels about Israel in the misguided belief that, since Jews are giving voice to them, they cannot be an expression of prejudice."

Thursday, April 02, 2009

Léigh Maidhc Ó Cathail leabhar!

Gach uair a smaoiním nach féidir leis na meáin Ghaeilge a bheith níos measa maidir le hIosrael agus na Stáit Aontaithe, faighim sampla níos measa fós. Cheap mé go ndearna an t-eagarthóir nua ar Beo! droch-chinneadh an mhí seo caite. Ach is léir gur polasaí é anois, alt maslach amaideach maidir le hIosrael a fhoilsiú gach mí le mo dhuine thuas. Mo náire iad.

Tá an t-alt seo lán de leithéid Noam Chomsky, Daily Kos agus uisce faoi thalamh na nGiúdach srl. Ní fiú mórán a rá faoin gcacamas atá ann ach gur náireach é go gceaptar gur iriseoireacht a leithéid. An nuacht is déanaí ó chorcracha an fhiabhrais (the fever swamps) atá ann. Ach má tá sé i gcló, ní hamhlaidh nach fíor é! Go díreach mar an Davinci Code, Protocols of the Elders of Zion, Mein Kampf agus Das Kapital!

Leabhar a scríobhach i gcoinne John McCain i rith an fheachtais uachtaránaigh is ea an píosa caca seo, agus ionsaítear McCain tríd síos, de réir dealraimh. Ach ní leor sin. Ní mór dó a insint do gach éinne conas a tharlaíonn go bhfuil sindeacáit choiriúil Shíónach taobh thiar de gach polasaí Meiriceánach, srl. Níl a fhios agam an séanann sé gur tharla an tUileloscadh, ach ní chuireadh sin aon ionadh orm, mar is ón dream siúd atá mo dhuine. Ach ní frith-Ghiúdach é, an dtuigeann tú.

"Noam Chomsky says: Breathless Just Reading It" Muise, sin "guilt by association."
Nach leor sin ina aghaidh, d'aon duine ciallmhar? An bhfuil aon daoine ciallmhara ann fós?

Céad Míle Fáilte?

Ní bhíonn gach blagadóir fáilteach romhamsa, is cosúil. Féach ar na blaganna Gaeilge agus na naisc atá luaite acu. Cé a bhíonn in easnamh? Blag lán-Ghaeilge é seo, agus podchraoladh agus físchraoladh Chumann Carad na Gaeilge, lán-Ghaeilge. Is cosúil gur Rodney Dangerfield na Gaeilge mé, muise.

iGaeilge? Gan aon cheann de mo bhlaganna.
An Druma Mór? Mar an gcéanna.
An Cainteoir Dóchais? Nílimse dóchasach go leor, is dócha.
Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge - Mise i mo bhall ansin, agus gan aon nasc!
Garraí Johnny Mhorgan? Sarraí!
Chetwynde Downs? Nílim ardnósach go leor, is dócha...
Seo Panu ag labhairt? Níl sé ag labhairt fúmsa - ach níl naisc go blaganna eile aige.
Hilary NY? Níor inis éinne di gan nasc a chur ann, is dócha! GRMA a Hilary.
Smaointe Fánacha Aonghusa? Muise, ceann eile! GMRA a Aonghus!
An tImeall? An chéad nasc! Is eipidéim é!
An Cnagaire? GRMA arís - cé go sríobhaimse níos minice...

Chun a bheith cothrom, ní raibh nasc agamsa go gach ceann díobh seo ach oiread. Is iomaí blag a d'imigh uainn feadh na mblianta. Cé eile atá ann a bhíonn ag scríobh as Gaeilge na laethanta seo? Sin a bhfuil? Nach uaigneach saol na Gaeilge, muise. An é seo an fáth go bhfuil duais na blagadóireachta ag an Oireachtas? Dosaen éigin blag?

Tuesday, March 31, 2009

Amaitéarach agus Sotalach

Gach rud a dúirt a naimhde faoi George Walker Bush, an chuid is mó de nach raibh fíor, is féidir an méad sin a rá le fírinne faoi Barack Hussein Obama. Seo liosta:

• “Tá sé sotalach.” Muise, ní fhaca mé riamh aon duine chomh lán le féinghrá ná BHO. Síleann sé go bhfuil sé in ann airgead as cuimse a chaitheamh AGUS gach fadhb eile, mar fhiacha na tire, a réiteach ag an am céanna, gan cabhair ar bith ó éinne nach n-aontaíonn leis.

• “Níl fios a ghnó aige.” Bhí Bush ina fhear gnó agus ina ghobharnóir sula raibh sé ina uachtarán. Níl aon chúlra mar sin ag an bhfear seo ach bheith ina pholaiteoir. Tá sé caillte.

• “Tá sé ina bhuachall bó ag déanamh a rogha ruda.” Rinne Bush iarrachtaí chun obair leis an bpáirtí eile ó am go chéile. Níl suim dá laghad ag BHO ina leithéid, pé rud a deir sé. “I won” deir sé, agus sin a bhfuil.

• “Ní meas ag éinne thar sáile air.” Is náireach é iompar lucht BHO maidir le cúrsaí idirnáisiúnta. Botún i ndiaidh botúin á ndéanamh acu, ag cur oilc ar Shasana, ag tabhairt bronntais náirigh don Rúis, srl.

• “Tá sé chun cogadh a fhearradh gan chúis gan chiall.” Maslaí don Phacastáin, bagairtí orthu, agus cogadh níos mó san Afganastáin. Cén plean atá aige chun éirí as sin? Agus caitheann a bheidh na trúpaí ag teacht abhaile ón Iaráic? Ón Eoraip?

• “Céasadh agus seachadadh urghnách agus Guantanamo…” In ainneoin gach a ndeir sé, tá na polasaithe céanna aige agus a bhí ag Bush. Ach amháin, ní thabharfar ‘war on terror’ ar an gcogadh seo. Athrú! Dóchas!

• “Caitheann an rialtas an iomarca faoina stiúir!” Bhuel, dúirt a pháirtí féin sin. Ní raibh Bush ach mar pháiste neamhurchóideach i gcomparáid leis an bpraiseach atá BHO le déanamh, fiacha ar bhfiacha leis na cianta!

• “Is dlúthchara na bhfir ghnó saibhre é.” Nuair nach mbíonn BHO ag glacadh seilbhe ar chomhlachtaí príomháideacha, bíonn sé ag fáil airgid óna n-úinéirí.

• “Is amadán é.” Ar chuala éinne BHO ag caint gan teleprompter?

• “Ní féidir leis caint.” Bhuel, tá teanga óir ag BHO, cinnte, ach ní bhíonn aon chiall sna focail ghalánta. Agus minic go leor, tá a chuid fadhbanna féin aige ag caint.

• “Bíonn sé ag iarraidh eagla a chur ar gach éinne chun a chlár oibre a chur chun cinn.” Beidh tubaiste ollmhór ann mura ndéantar gach rud ab áil le BHO!

• “Tá sé chun dialathas a dhéanamh de na SAM.” Deirtear gur Críostaí é BHO. Ach níos minice, ceaptar gur dia é féin!

• "Bíonn sé ag brú a chuid moráltachta orainn!" Nach maith leat an ginmhilleadh?

• “Ba mhaith leis easaontóirí a chur ina dtost agus faoi smacht.” B’fhearr le BHO Rush Limbaugh a throid ná a phost a dhéanamh i gceart.

• “Is faisistí é.” Ón eite chlé riamh a thagann an faisisticeas.

(srl.)

Thursday, March 12, 2009

Folús na GaeilgeRé, sin focal eile ar 'gealach,' nach ea? Cad is ré nua ann, mar sin? An uair nach bhfuil an ré le feiceáil.

Is iomaí rud atá os comhair an tsaoil anois maidir le Comhar agus iompar an Fhorais ina leith. Agus níor cheap siad gurb fhiú don teanga go mbeadh nuachtán laethúil ann (rud atá tabhachtach do beagnach gach teanga eile). Cé hiad, is cad a dhéanann siad in aon chor? Dar leo féin, is iad "an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann" iad. Muise, is trua liom iad an fhreagracht sin! Is minic a magtar fúthu, agus is minic nach mbíonn daoine sásta leo.

Is iomaí rud fiúntach a dhéanann siad nó, is dócha, a n-íocann siad as (le hairgead mhuintir na hÉireann), mar focal.ie, an tOireachtas, foisiúcháin agus eagraíochtaí a bhraitheann ar an airgead seo, srl.

An féidir mórán a dhéanamh ar son na Gaeilge gan an t-airgead seo? Cinnte. An bhfuil sé níos éasca leis an airgead? Ar shlí, cinnte, is féidir i bhfad níos mó a dhéanamh. Ach ar shlí eile, is féidir go bhfuil sé níos deacra. Aon uair a ghlactar airgead, glactar le húdarás agus cur isteach uathu siúd a bhronn an t-airgead sin ort. Téada a bhíonn ann. Agus má thagann malairt intinne ar an bhForas, titeann gach a bhfuil idir lámha agat as a chéile (féach Lá Nua). Má ghlacann duine airgead ón bhForas, tá an duine sin sa 'cheardchumann,' mar atá. An mbíonn na deiseanna is na cearta céanna ann don té nach bhfuil sa chearchumann sin? Thug Concubhar an Ciorcal Órga ar an gclub seo. Cloistear 'Tionscal na Gaeilge' go minic, freisin. Tá tú istigh nó amuigh, sin a bhfuil. An bhfuil sé sin sláintiúil don teanga?

An é an dóigh is fearr é gach cumhacht maidir le maoiniú thionscadail na Gaeilge a chur faoi chúram boird amháin? An bhfuil aon ghuth ag lucht labhartha na Gaeilge ina gcuid socruithe? Tá siad freagrach as an nGaeilge, ach an bhfuil siad freagrach d'éinne ag a bhfuil an teanga? D'éinne ar chor ar bith?

Cé hiad baill bhoird an Fhorais? Níl an t-eolas sin ar a suíomh idirlín. Cad a dhéanann siad, nó fiú cad a rinne siad anuraidh? Níl eolas ann ach ó 2004 agus níos faide siar. Nach gcaitheann siad mórán airgid phoiblí? Nach bhfuil suim ag éinne sa dóigh a gcaitear sin? Nár chóir go bpléití go poiblí a leithéid, agus go mbeadh fáilte roimh iochur ón bpobal? (Nó an smaointí aisteacha Meiriceánacha iad seo?)

Cloistear go minic faoi na Béarlóirí a bhíonn ag caitheamh anuas ar an teanga sna nuachtáin (IT), agus cén chúis leis sin, de ghnáth? Airgead caite amú. Cá bhfuil an fhianaise nach bhfuil an ceart acu? Airgead poiblí caite ag daoine anaithnid ar rudaí nach bhfeictear, le torthaí amhrasacha. An córas iontaofa sin?

Monday, February 09, 2009

Maidhc Ó Cathail - Beo! agus na Fíorsceimhlitheoirí

Tá alt le Maidhc Ó Cathail in Beo na míosa seo, a chuireann an cheist "Cé hiad na fíorsceimhlitheoirí?" Is deacair dom a chreidiúint go bhfuil daoine ann nach dtuigeann a leithéid, ach seo duine díobh. Cé hé? Feicim gur scríobh sé cúpla alt frith-Iosraelach do Indymedia roimhe seo. Sin iris idirlín na radacach (eile) ón eite chlé. (An ionann sin agus 'iris Éireannach?' Nílim cinnte.) Is "síochánaí" é, de réir dealraimh, a bhíonn ag caitheamh anuas ar Iosrael, srl. Bhí sé thall i limistéir na bPalaistíneach, agus tá sé an-dáiríre ag tacú leo. Ní hé seo an chéad alt a scríobh sé ar Beo ach oiread. Tá ceann ar Rahm Emanuel aige, ina dtagraíonn sé do eagarthóir an Electronic Intifada, gan náire, mar shampla.

Cad é le rá aige san alt seo in Beo? Is é an saghas duine é a chuireann líomhain i ndiaidh líomhna in abairt nó dhó, ionas go mbíonn sé an-deacair gach bréag is botún a fhreagairt. Bíonn sé éasca líomhaintí a dhéanamh. Bíonn sé níos deacra iad a fhreagairt. Ón fhocal 'mídhleathach' sa réamhfhocal ar aghiadh, tá sé ag caitheamh anuas ar Iosrael (1948 ar aghaidh...).

Is beag duine in Éirinn (agus ar fud na cruinne?) nach bhfuil ar buile faoi Iosrael, deir sé, agus sílim go bhfuil an ceart aige faoi sin. Imithe le craobhacha, fiú.

Nílim chun gach cacamas nimhneach a fhreagairt, ach déanfaidh mé mo dhícheall roinnt mhór de a fhreagairt. Ní mór taighde a dhéanamh ar na seanscéalta srl.

Deir sé nach bhfuil ach "roicéid gan mhaith de dhéantús baile" ag Hamas. Tá a fhios ag daoine eolasacha nach fíor sin, agus seo alt ar an ábhar. Deirtear a leithéid chun taispeáint nach bhfuil airm chearta ag Hamas, mar atá ag Iosrael, chun trua a tharraingt orthu. Och, na Palaistínigh bhochta, nach féidir Iosraeligh a mharú mar ba chóir... Ach tá na hairm atá acu marfach go leor .

Níl mo dhuine sásta go raibh plean ag Iosrael maidir le Gása roimh an am a raibh gá leis. Is léir nach dtuigeann sé cúrsaí míleata ar chor ar bith ach oiread. Má tá naimhde ina gcónaí taobh leat, bíonn plean ann chun déaláil leo má thagann an chúis. Mura mbíonn plean ann roimh ré, ní éiríonn leat. Is rud bunúsach seo.

Níor chuir na hIosraeligh na hArabaigh seo i gcampaí - rinne na Náisiúin Aontaithe sin. Le beannacht gach tír Arabach. Sin an fáth gur cás ar leith iad na "teifigh" Phalaistíneacha.

Maidir le 4 Samhain 2008 agus an tollán...is cuma le mo dhuine cén fáth go raibh siad ag tógáil tolláin, agus cad a tharla.

Luann sé duine darb ainm Arnon Soffer a thug 'ainmhithe' ar na sceimhlitheoirí a bhíonn ag iarraidh gach Iosraelach a mhárú. Is dócha ionas nach dtuigeann sé cé hiad na fíorsceimhlitheoirí, sin an fáth nach dtuigeann sé an fáth go bhfuil fearg mar sin ar Iosraelach. Daoine gan srian gan choinsias a bhí i gceist aige, agus níl sé mí-oiriúnach maidir le sceimhlitheoirí, cé go bhfuil sé drochbhéasach, b'fhéidir (dá mbeadh sé ceart a bheith dea-bhéasach le daoine a bhíonn ag iarriadh tú a mhárú - ach sin ceist eile). Ach seachas an droch-ainmn sin, is iomaí rud fíor a deir an duine seo.

Cé hé Arnon Soffer in aon chor? Is ollamh é, agus ba dhuine díobh a shochrú ar chúlú Iosrael ó Ghása, agus a scarú ó na hArabaigh Phalaistíneacha. Thug sé comhairle do Sharon. Déamagrafaí is ea é. Tuigeann sé na fadhbanna atá ann dá thír. Mhol sé polasaí an díscoirthe. Sin an t-aon rogha a bhí ag Iosrael féachaint nach bhfuil suim dá laghad acu siúd a chur Hamas i réim mar rialtas sa síocháin. Nach bhfuil an díscor níos fearr ná an síorchogaíocht? Ach sin ábhar eile, is dócha, a gcuireadh fíorshíochánaí suim ann.

Deir an Maidhc seo againn gur thug Iosrael airgead do Hamas fadó, mar phlean mar
“a direct attempt to divide and dilute support for a strong, secular PLO by using a competing religious alternative.”
Agus gur thug an FBI airgead dóibh faoi Chlinton, freisin, mar phlean chun lorg an airgid a bhaint amach. Is féidir gur tharla, agus is féidir gur drochphleananna a bhí ann. Ach ní féidir go raibh ceachtar acu ag tacú le cuspóirí Hamas! Ach sin an fáth go luann sé na rudaí seo - ba mhaith leo iad, ach anois, tá siad á dtroid! Ach is léir nach amhlaidh a bhí. Is iomaí rud a dhéantar mar 'realpolitik' agus boladh bréan air. Agus is cinnte nach mbeinnse de ghnáth chun polasaithe Clinton agus Reno a chosaint. Ach níor mhaith le Meiriceá Stalin riamh, mar shampla, cé gur thugamar cabhair dó sa chogadh mór, agus níor mhaith le Meiriceá Hamas riamh ach oiread. Thugamar cabhair do Saddam freisin...

Ní thugann Maidhc foinse ar bith ina alt, agus mar sin, is deacair a bheith cinnte gur fíor aon rud a deir sé, go háirithe nuair nach fíor roinnt de.

D'fhág Iosrael Gása, agus cad é an cúiteamh a bhfuair siad air? Ionsaithe. Cad a rinne na hArabaigh Phalaistíneacha leis? Scrios siad é. Ach nár scrios na hIosraeligh na tithe? Bhí cúiseanna ann chuige sin - agus cead acu:
Israeli forces are due to start large scale demolitions of the settler homes in Gaza today. Palestinians have agreed that they wanted the houses destroyed.

Dhóigh na Palaistínigh na sionagóga nár scriosadh.

Cén fáth go bhfuil a leithéid d'alt in Beo in aon chor? Bhíodh duine darb ainm Caoimhe Ní Laighin ina heagarthóir le tamall, agus ní cuimhin liom a leithéid faoin a stiúir. Faoi Éamonn Ó Dónaill, is iomaí alt frithMhericeánach a bhí ann, agus ní cuimhin liom ach sílim go raibh ailt mar seo ann freisin - ach ní cuimhin liom aon cheann chomh claonta agus chomh nimhneach. Anois, feicim go bhfuil Seosamh Mac Muirí ina eagarthóir. An Seosamh Mac Muirí céanna? Tá díomá orm. Agus comhairleoir: Éamonn Ó Dónaill.

Tá ceist agamsa ort, a Mhaidhc. Cé hiad na fíorshíochánaithe? Iadsan a bhíonn ag tacú le leithéid Hamas, nó a mhalairt? Ba chóir duit a insint do lucht Indymedia nach ceart do chuid a chuir faoin lorgfhocal 'frithchogadh.'

Hamas ag Déanamh Ionsaithe eile ar Iosrael

Sin ceannteidil nach bhfeictear ar An Druma Mór - ach tá an scéal ann, fair play dóibh! Dóbair go bhfuil sé ar fáil sna meáin go léir. Ach tharla, inné. Seoladh dhá dhiúracán ón nGása isteach Iosrael.

Ní fheictear de ghnáth ach gearáin faoi Iosrael mar is iondúil...agus uaireanta, feictear scéal eile faoin bhfrithghiúdachas domhanda, atá bunúsach do leithéid Hamas.

Tá líomháintí ann ó ghrúpa Palaistíneach cearta daonna, nach maith leo Iosrael ar chor ar bith, go bhfuil Hamas ag céasadh daoine. Muise, tá siad chomh dona go bhfuil fiú na Náisiúin Aontaithe ag éirí bréan díobh!

Go n-éirí le Netanyahu sa toghchán Iosraelach. Is fear stuama é. Agus tá rudaí deasa le rá aige faoi GWB, fiú.

Tuesday, January 27, 2009

Tús na Ré Nuaí

Bliain a hAon atá ann, dar ndóigh, agus an Slánaitheoir i réim. Cad tá sé ag déanamh go fóill?

Tá sé chun Guantanamó a dhúnadh. Níl tuairim dá laghad ag éinne cad a dhéanfar leis na sceimhlitheoirí sin, ach ní bheidh siad i gCúba. Seolfar go hÉirinn iad, b'fhéidir? Stad sé na trialacha míleata, freisin. Tá 10 Meán Fómhar 2001 ann arís. Bhí mé in íoctar Mhanhattan inniu, agus is cuimhin liomsa cad a tharla, agus cén fáth nár tharla a leithéid arís le hocht mbliana. Tá súil agam nach mbeidh an seandearcadh ann arís, ach tá an dealramh sin ar an scéal, mo léan.

Tá rialtas na Stáit Aontaithe chun íoc as an nginmhilleadh thar sáile arís. Agus tabhairfimid airgead don UN Population Fund, chun an ginmhilealladh a mhol is a spreagadh do na bochtáin ar fud an domhain, agus chun cabhair a thabhairt do na Sínigh é a bhrú ar shaoránaigh a dtíre. Sea, is sacraimint don eite chlé é an ginmhilleadh. Tá Nancy Pelosi chun mórán airgid a chaitheamh ar a leithéid mar chuid den phacáiste chun an geilleagar a spreagadh. Mar chuid den phacáiste ón nDáil Mheiriceánach chun breis is ocht gcéad billiún dollar a chaitheamh (a dhéanamh agus ansin a chaitheamh)....go sábhála Dia sinn. Ní íocfar an bille sin go deo, agus ní dhéanfaidh an chuid is mó dé difear ar bith chun an geilleagar a fheabhsú. Muicfheoil agus coiscíní atá i gceist. Ach is breá le Ó Bama é.

Tá an t-uachtarán Ó Bama ag rá gur mhaith leis an Defense of Marriage Act a aisghairm. Sin chun an homaighnéasachas a chur chun cinn, agus an pósadh traidisiúnta a scriosadh.

Tá fadhbanna leis na daoine a roghnaigh sé mar chomhairleoirí, ach sin scéal eile. An chuid is mó díobh, is lucht Clinton iad (fiú Bean Uí Chlinton féin!), agus tuigimid na fadhbanna ansin.

Níl cead ag an CIA rudaí áirithe a dhéanamh níos mó. Tá baol ann mar gheall air sin. Ach tharlódh sin agus McCain ina uachtarán, freisin.

Sin samplaí. Agus níl ann go fóill ach a chéad sheachtain. Muise.

Wednesday, January 14, 2009

Nílim i m'Aonar

Ar 14 Eanáir 2009 thug Rónán Mac Aodha Bhuí deisín dom agus do dhuine eile nach spalpann líne an pháirtí, duine darb ainm Tom Carew, cás Iosrael a mhíniú ar a chlár. Bhí a lán eolais agus tuiscint ar na fíricí ag mo dhuine, agus treisim leis.

Ag tús an chláir, d'iarr Rónán ar Sheosamh Mac Muirí stair na Palaistíne a ríomh, agus rinne sé jab réasúnta maith, ach amháin nach raibh gach dáta i gceart aige (réim na Muslamach) agus go háirithe nach raibh sé ag caint faoin bPalaistín, ach go raibh sé ag caint faoi Iosrael amháin. Is féidir nach cuimhin liom i gceart, mar níl an clár ar fáil fós ar an idirlín - is féidir gur iarr Rónán air stair Iosrael a ríomh. Pé scéal, ní leor an stair sin gan comhthéacs. Thug sé roinnt de, ach is ábhar rómhór sin. Táim den tuairim nach bhfuil Seosamh claonta, as an méad a dúirt sé ar an gclár. Sílim go dtuigeann sé castacht an scéil, ar aon nós. Tá súil agam.

Agus mé ar an gclár seo, rinne mé botún - is í an Iordáin an leath eile de sheanlimistéir na Palaistíne. Dúirt mise an Liobáin. Ar aon chuma, tá a dtír féin ag na hArabaigh cheana féin - tír atá níos mó na Iosrael. Rinneadh an Iordáin den chuid is mó den limistéir seo in 1922. Ceist agam oraibh, a shaineolaithe:
Cén fáth nach dtugtar Palaistínigh ar mhuintir na hIordáine?

Ach níl sé sin i gceist i ndáiríre. Níl sé ceart ar chor ar bith stair tíre a phlé chun cead a thabhairt don stát sin a bheith ann tar éis seasca bliain. Níl éinne ag iarraidh an stát sin a thabhairt ar ais go na Sasanaigh, ná do na Tuircigh, ná do na Rómhánaigh... Níl suim ag éinne sa stair mar a tharla, le fírinne, agus ní féidir linn dul ar ais agus an stair sin a athrú (cé go n-athraítear í go minic nuair a insítear í). Beatha nó bás Iosrael atá i gceist.

Dúirt duine ar an gclár raidió inné nach bhfuil sé de cheart ag éinne taobhú le hIosrael agus an feachtas atá ar bun faoi láthair, go bhfuilimid a dhéanann amhlaidh dall agus araile. Sin tús agus deireadh aon phlé lena leithéid. Nós na liobrálach (sa tuiscint nua-aimseartha) sin, gan cead cainte a thabhairt d'éinne nach n-aontaíonn leis na daoine ceartchreidmheacha. Faisistí iad, le fírinne, ach sin scéal eile...

Ah, lucht na síochána... Is póilíní na smaointe roinnt mhór díobh, le fírinne, agus níos measa. Nach bhfuil sé ceart náire a bheith ar na hÉireannaigh as a leithéid sin d'iompar?

Is léir nach mbíonn na frithIosralaigh ag obair ar son na síocháine ar chor ar bith. Tá siad ar thaobh iadsan a deir nach bhfuil cead ag Giúdach a bheith ann, agus nach bhfuil tír darb ainm Iosrael ann. Tá siad ag taobhú leis na sceimhlitheoirí, sin uile. Agus is é sin is cionsiocair an bháis a bhíonn á imirt sa Mheánoirthear. Iadsan.

(DAS, cén fáth nach mbíonn lucht tacaíochta Iosrael ag iarraidh tairge na bPalaistíneach a cnagadh ó sheilfeanna sna siopaí? a) Níl sé ceart. b) Níl aon tairgí mar sin ann.)

Bíonn lucht tacaíochta Hamas ag rá nach bhfuil sé ceart go bhfuil arm cumhachtach ag Iosrael nuair nach bhfuil ach cúpla diúracán ón Iaráin ag Hamas. Ansin, maíonn siad go bhfuil Iosrael ag iarraidh sibhialtaigh a mhárú, páistí srl. Mar a dúirt mé ar an gclár:
Dá mbeadh cuspóir ag Iosrael sibhialtaigh a mhárú, bheadh i bhfad ní ba mhó daoine marbh! Sin a thuigtear as a ráitis féin (dá mbeadh suim sa loighic acu)! Ach is cinnte gur cuspóir Hamas é sibhialtaigh a mhárú - sin an t-aon rud a bhíonn siad ag iarraidh a dhéanamh lena gcuid diúracán. Ach is cuma leis na daoine céanna sin, muise. Lucht na síochána agus na gcearta daonna. Mo thóin.

Ní raibh deis againn freagra a thabhairt do gach rud mícheart a dúirt na daoine eile ar an gclár sin, agus ní dóigh liom go ndéanfadh sé aon mhaith. Ach tá súil agam go léighfidh cúpla duine an stuif a chuirim anseo, mar is beag foinse eile atá ann don Éireannach, go háirithe as Gaeilge. Bualadh bos do Rónán as an dá thaobh a léiriú, cé go bhfuil sé féin ar thaobh Hamas.

Tuesday, January 13, 2009

Fisk: Bearta is Briathar

Bhí deis agam inniu éisteacht le clár Rónáin agus an t-agallamh a rinne mé leis. Níor thuig mé ar an bhfón an méad a dúirt sé agus é ag lua Robert Fisk ag an am. Scríobh mé faoi Fisk roimhe seo, sílim, ach is féidir go ndearna mé sin ar chlár plé amháin. Ní cuimhin liom anois.

Is Sasanach de dhéanamh Michael MooreNoam Chomsky é. Úsáidtear a ainm mar bhriathar, agus is é an bhrí de ná go dtaispeáintear gach botún a bhíonn in alt le leithéid Fisk, pointe ar phointe, agus go gcuirtear na fíricí in iúl mar fhreagra d'alt amaideach na heite clé mar a bhíonn ag Fisk. Tá clú (droch-chlú) air ar fud an domhain. Seo sliocht as alt ón Astráil:
Propagandists masquerading as journalists - such as Robert Fisk of The Independent - constantly assert that 9/11 happened only because of longstanding Israeli aggression. If so, how does one explain the internecine carnage in Iraq, Algeria, north Lebanon, Pakistan and Afghanistan? Does this look like a crisis of modernity gripping the Muslim world? Or is it perhaps a Mossad conspiracy? Fisk would have us believe the latter.

Agus seo ceann ón Tuirc: Robert Fisk, a Pathological Liar?
A liar, such as Robert Fisk, has no partition between his imagination and his information.

Agus dar ndóigh, aithníonn na hIosraeligh é.
In the worst case of commentary on Tuesday's events, notorious anti-Israel polemicist Robert Fisk actually accuses Israel of lying in The Independent

blag ainmnithe ina onóir, fiú...

Is slí bheatha Fisk í bolscaireacht na sceimhlitheoirí a scapadh, agus olcas Israel agus Mheiriceá (agus de réir dealraimh, na Tuirce) a nochtadh i gcónaí. Tá sé cosúil leis an Huffington Post agus moveon.org, agus chomh iontaofa. Tá a lucht léite aige, agus beidh a leithéid ann i gcónaí sa ghleann seo na ndeor. Ó am go chéile, b'fhéidir go mbeadh duine dá léitheoirí ábalta a thuiscint gur raiméis nimhneach a bhíonn á scríobh aige, agus gurb fhéidir leo a machnamh féin a dhéanamh ar chúrsaí an tsaoil. B'fhéidir. Lá éigin. Le cuidiú Dé.

Nuair a d'inis Rónán dom go raibh aisfhreagra maith i ndiaidh an agallaimh, cheap mé go mbeadh plé ní b'fhearr ná "Neocon Naitsí" a thabhairt orm agus bagairt an cac a bhualadh asam, ach sin caighdeán an phlé a bhíonn ann ar an ábhar seo, faraor. Léitheoirí Fisk iadsan, gan dabht.

Tá colún le teidil an-oiriúnach ag Fisk: Robert Fisk's World
My favourite moment came when I pointed out that journalists should be on the side of those who suffer. If we were reporting the 18th-century slave trade, I said, we wouldn't give equal time to the slave ship captain in our dispatches. If we were reporting the liberation of a Nazi concentration camp, we wouldn't give equal time to the SS spokesman. At which point a journalist from the Jewish Telegraph in Prague responded that "the IDF are not Hitler". Of course not. But who said they were?

Nach bhfuil sé cliste? Is dócha go mbeadh sé ar thaobh na Naitsithe in Earrach 1945, freisin. Agus is duine eile é gur mhaith leis Israelach a mhárú gach uair a mháirítear Palaistíneach, agus a mhalairt, chun a bheith cothrom...nó thuigfaí sin dá mbeadh loighic ar bith ina chuid scríbhneoireachta.

Is fearr liomsa bheith ar thaobh na fírinne agus ar thaobh an chearta. Ach is Neocon Naitsí mé...(AGOA)

Monday, January 12, 2009

Coireanna Cogaidh

Deir Comhairle Chearta Daonna na NA (mar dhea) gur féidir go bhfuil Iosrael ciontach as coireanna cogaidh i nGása. Mar is iondúil, is cuma leo cad atá ar siúl i bhfírinne. Tá na NA níos measa ná gan mhaith, dar liom. Déanann siad dochar. Ach cad eile a tharlódh agus tíortha mar Chúba, an Éigipt agus an tSín ag déanamh urraíochta ar rúin mar bhaill den chomhairle ar chearta daonna? Is seafóideach ar fad ceann a thabhairt dá leithéid ar an ábhar seo. Ba chóir seasamh ina n-aghaidh go minic (beannacht Dé ar Cheanada - mar ní dhearna na Stáit an rud ceart an uair seo). Níl tuairim na NA intaofa maidir le hIosrael, le blianta fada. Agus tugann siad cabhair do na sceimhlitheoirí gach uair a dhéanann siad a leithéid seo. Sin an t-arm is cumhachtaí atá ag na sceimhlitheoirí - tuairim an domhain.

Agus féach conas a úsáideann siad an t-arm seo: manufacturing disaster
Táim cinnte go bhfuil siad an-bhuíoch den phreas/bhlagchruinne Éireannach, i measc daoine eile...

Ní aontaím le Colin Powell i gcónaí, ach bhí an ceart ar fad aige nuair a dúirt sé an méad seo leanas:
As Secretary of State Colin Powell observed, as long as the Palestinians believe they can win in the court of world opinion, they will have no incentive to pursue peace.

Is iad an bholscaireacht agus na daoine saonta a ghlacann léi a choimeádann an foréigin ar siúl sa MheánOirthear. Sea, na daoine a bhíonn ag caint is ag ologón faoin síocháin... Creidann siad siúd a scaipeann an bholscaireacht seo go bhfuil siad an-sofaisticiúil agus níos cliste ná aon daoine eile. Ach buailtear bob orthu i gcónaí. Go háirithe maidir leis na Palaistínigh. Féach a gcuid bréag faoin imshuí, agus i gcoitinne (le cabhair ó na NA, dar ndóigh).

Is cuma leis na frithIosraeligh go mbíonn coireanna cogaidh á ndéanamh ag na Palaistínigh i gcónaí, agus iad ag déanamh sciatha de shibhialtaigh agus ag márú sibhialtach...

Seo sampla eile den saghas seo iompair:
http://www.youtube.com/watch?v=eTGbP55HGi8

Na líomháintí a chloistear i gcónaí i gcoinne Iosrael, tá roinnt díobh bunaithe ar an gCúirt Idirnáisiúnta* (nach nglacann Iosrael leis), agus le Protocol a hAon, nach nglacann Iosrael leis. Agus gach uair a luaitear an Protocol sin, tuigim níos fearr cé chomh hamaideach is atá sé. Níl sé "féaráilte" arm láidir a úsáid in aghaidh daoine gan na hairm chéanna, agus a leithéid sin de chacamas. Mar a d'fhiafraigh mé de Rónán Mac Aodha Bhuí ar an raidió, an mbeadh sé ní b'fhearr dá mbeadh clocha agus bataí ag na hIosraeligh? Muise, ba mhaith le daoine áirithe seans a thabhairt do na sceimhlitheoirí, amhail is go mbeadh seilg mhadra rua i gceist. Ach ní cluiche é seo.

Aontaím leis an mana Béarla seo: Peace through superior firepower. Níl meas madra (rua) ag sceimhlitheoirí ar aon rud eile.* - Gabh mo leiscéal faoi na botúin sa seanalt faon gcúirt. Ceartóidh mé ar ball é, lcD.

Friday, January 09, 2009

Cé hIad Hamas?

Cé hiad Hamas? Is sceimhlitheoirí iad, dar le Bill Clinton, srl. Níl seans dá laghad go mbeadh siad sásta síocháin a ghlacadh le hIosrael go deo. Faigheann siad tacaíocht agus spreagadh ón Iaráin, mar a bhfaigheann Hiosboladh sa Liobáin. Tuigeann na tíortha eile mórthimpeall orthu go bhfuil Hamas ag obair faoi scáth na hIaráine, agus níl siad an-sásta leis sin. Tuigeann siad freisin nach mbeidh aon tsíocháin ann agus Hamas i réim sa limistéir Phalaistíneach. Sin an fáth nach bhfuil siad ag tacú leo. Níl Fatah agus muintir an Bhruaigh Thiar ach oiread. Féach Easaontas na bPalaistíneach.

Is beag duine atá ag tacú leo, ach amháin an Iaráin, agus dar ndóigh, Éireannaigh (agus Jimmy Carter). Bhuel, agus na gnáthdhaoine eile sna Náisiúin Aontaithe, san Aontas Eorpach, agus b'fhéidir leithéid Hugo Chavez...agus frithGhiúdaigh an Domhain.

Cad a dhéanann na daoine deasa seo, dlúthchairde na nÉireannach? Féach:

Hamas agus 'comhoibrithe' Fatah

Hamas agus sibhialtaigh Phalaistíneacha:
Witnesses: Hamas fired from school

Hamas agus a bpáistí féin:
Rayyan Trained His Kids to Die

Na hIosraeligh i nGása, ag bualadh leis na daoine áitiúla (agus an cur i gcéil os comhair na gceamaraí):
"Nice Try"

Ar ábhar amháin eile, tá roinnt daoine ag baist ainmneacha maslacha ar na hIosraeligh, ag maíomh gur an SS nua iad agus raiméis mar sin. Ní cuimhin lena leithéid cé acu atá sa troid seo a bhí ag obair leis an SS agus cé acu... ah, níl suim dá laghad ag a leithéid sa stair is sna fíricí.