Wednesday, April 19, 2006

Laochra na hIaráice

Cé go mbíonn coirpigh agus sceimhlitheoirí ag iarraidh gach rud maith a scriosadh san Iaráic, tá mórán daoine maithe ann, freisin. Tá siad ag seasamh a bhfóid dá dtír-san, agus don sibhialtacht. Is brónach an fulaingt a bhíonn orthu, ach tá siad cróga, agus guím agus creidim go mbeidh an bua acu sul i bhfad. Is uafás é nach bhfuil an saol ar fad ag seasamh leo. Coir is ea é sin. Tá na daoine siúd ró-mhorálta chun seasamh lena leithéid, tá a fhios agat. Ach beidh an lá ag na laochra seo san Iaráic, pé rud a dhéanann na meáin, na polaiteoiraí coimhthíocha, agus na daoine 'morálta.' Agus tá bród orm go bhuil mo thírse ag cabhrú leo.

Seo scéal brónach ó dhuine díobh:
Iraq the Model, 19 Aibreán

Wednesday, April 05, 2006

Creideamh na Síochána agus na Caoinfhulaingthe

Go bunúsach, de réir gach dealraimh, is creideamh gan mórán féinmhuiníne agus atá neamhdhiongbháilteacht é, mar níl na Moslamaigh sásta é a phlé agus a chuir i gcomparáid le haon chreideamh eile. Ní raibh an fhadbh acu i gcónaí, mar bhíodh aighnis idir Neamh Tomás Aquinas agus scoláirí Moslamacha . Bhí scoláire Muslamach, Averroës, ann a bhí sásta Aristotle a staidéir, agus bhí sé ina inspioráíd do na Críostaithe níos déanaí, Tomás féin ina measc. Lasmuigh de na tíortha Moslamacha inniu, is féidir go bhfuil an saghas plé seo ar fáil. Ach níl mórán dul chun cinn fiú sna tíortha atá réasúnta nua-aimseartha, fiú na cinn ar a bhfuil an tionchar is mó ón Iarthar. Má tá an fhírinne acu, cén fáth an eagla seo roimh phlé? Mura n-athrófar an meon seo, ní bheidh aon réiteach idir na tíortha seo agus tíortha eile an domhain. Deighilt bunúsach atá ann maidir leis an saoirse agus cad is caoinfhulaint ann.

An cás is cáiliúla faoi láthair atá cás Abdul Rahman agus an Afganastáin. Seo eolas faoi:
Wikipedia
“Ansarullah Mawlawizadah, the chief judge in the case, said that Abdul Rahman would be asked to reconsider his conversion: "We will invite him again because the religion of Islam is one of tolerance. We will ask him if he has changed his mind. If so we will forgive him." The judge further noted that "The Prophet Muhammad has said several times that those who convert from Islam should be killed if they refuse to come back" and that even while this is so, "Islam is a religion of peace, tolerance, kindness and integrity. That is why we have told [Abdul Rahman] if he regrets what he did, then we will forgive him." The judge added more: "If [he] does not repent, you will all be witness to the sort of punishment he will face."”
“Muslim cleric Abdul Raouf, a member of Afghanistan's main Islamic organization, the Afghan Ulama Council, stated "Rejecting Islam is insulting God. We will not allow God to be humiliated. This man must die." Raoulf, who is described by the AP as "moderate", is quoted as saying: "Cut off his head!" and "We will call on the people to pull him into pieces so there's nothing left."”
“Mohammed Qadir agrees that he must be executed: "According to Islamic law he should be sentenced to death because Christianity is forbidden in our land"”
“To date, no predominantly Muslim country has publicly called for Abdul Rahman to be spared in the name of religious tolerance.”

Ach is amhlaidh an scéal i dtíortha eile, freisin, mar shampla:

Sa Tuirc

San Araib Shádach
“Islam is the state religion and all citizens must be Muslims. The government believes it has a sacred responsibility as the guardian of the two holiest shrines of Islam, Mecca and Medina. As a result, they desire to remove all non-Muslim influences. Towards this end, they have formed the Mutawwa'in, the religious police.”

Agus is iad seo na tíortha Muslamacha is cairdiúla!

sean-stair ag na Muslamaigh i gcoinne na Críostaithe.

Fiú na Crosáidí - Cogaí cosanta ab ea iad, mar gheall ar ionsaithe na Tuirce. Cuirtear inár leith le déanaí gur thosaigh na Críostaithe an troid, agus go bhfuilimid ag brú ar na Moslamaigh. Ach féach go bhfuil Moslamaigh go leor ina gcónaí i dtíortha an Iarthair, gan éinne ag cur isteach orthu, agus gan mórán imní rompu, go háirithe maidir lena gcreideamh. Agus bíonn meon eile ag mórán Moslamach i dtíortha na Iarthair. Ní maith leo bheith i gcoinne na creidimh eile. Ach tá mórán imní orainn rompu mar gheall ar an easpa caoinfhualaingthe is léir go bhfuil i réim i measc an mhóraimh díobh sna tíortha Moslamacha. Más mian leo an tsíocháin i ndáiríre, ba chóir dóibh athmhachnamh a dhéanamh ar na rudaí seo. Agus ní mór dúinn smaoineamh orthu, ionas nach mbeimid ag súil leis an iomarca uathu.

Níl fonn ar an Iarthar troid i gcoinne aon chreideamh. Bhí ár ndóthain de sin againn. Táimid sásta gach rud a phlé go hoscailte, agus bíodh an bua ag an ceann is fearr. Creidimid go dtabharfaidh Dia an bua don chreideamh atá fíor, agus sinne ag a bhfuil creideamh, guímid air sin. An bhfuil Allah lag, más é atá ann?

Monday, April 03, 2006

Trí Bliana san Iaráic

Rinneadh mór-ócáide de chothrom na dtrí bliana sna meáin, agus meon diúltach acu, dár ndóigh. Ach bhí rudaí dearfacha le rá ag daoine eile, agus ba chóir dúinn ceann a thógáil díobhsan. Leis sin, tá mórán eolais ag teacht chun solais mar gheall ar dhoiciméid atá ar fáil den chéad uair, ón Iaráic agus ón Afganastáin. Tugann siad le fios go raibh an ceart againn faoin mbaint idir Saddam agus an sceimhlitheoireacht, agus fiú faoi na hAirm Ollscriosta.

Seo alt an-mhaith faoi na doiciméid seo, agus na hairm. Cén baol a bhí i Saddam? Bhí sé ullamh chun mórán dochair a dhéanamh le hairm ollscriosta, chomh luatha agus a bheadh na smachtbhannaí as réim. Agus bhíomar ar an mbóthar sin, gan dabht.

Deirtear nach bhfuil baint ar bith idir an cogadh san Iaráic agus an cogadh i gcoinne na sceimhlitheoireacht. Níl áit ar domhan agus níos mó sceimhlitheoirí ann sa lá atá inniu ann, mar tháinig siad chun praiseach a dhéanamh den tír, inár gcoinne. Ach cé nach gcreideann na nuachtáin é, bhí baint láidir ag Saddam leis na sceimhlitheoirí, fiú le hAl Caighda, roimhe sin. Seo alt ar an ábhar seo. Agus bíonn níos mó ag teacht chun solais i gcónaí, cé gur scriosadh an chuid is mó den fhianaise, mar gheall ar an mhoill a chur na NA ar chúrsaí.

Maidir leis na daoine dearfacha, tá Donald Rumsfeld in a measc. Ní ionann na ceannteidil agus an réaltacht, a mhíníonn sé san alt seo.
Agus seo ráiteas an uachtaráin, ag caint faoin dul chun cinn san Iaráic. Agus ráiteas oifigiúil eile faoi.

Tá obair le déanamh go fóill, agus ní bheidh sé éasca. Ní minic a bhíonn síocháin ann sa Mheánoirthear, agus tá cogadh le troid, agus tábhacht ar leith aige dúinn agus do na sceimhlitheoirí. Tá an t-ualach ag méadú do na hIarácaigh, agus ag laghdú dúinne. Le cúnamh Dé, beidh siad in ann a dtír féin a chosaint sul i bhfad.

Is ait an rud é, ach tá William F. Buckley Jr. ag éirí diúltach maidir leis an Iaráic le tamall anuas. Ní aontaíonn gach aon duine go bhfuil sé ag éirí linn, agus go háirithe go bhfuil sé ag éirí leo chun an daonlathas a chur i bhfeidhm. Seo simpóisiam ar an ábhar seo.

Dár ndóigh, agus an t-eolas nua ar fáil, níl an freasúra (na meáin go háirithe) sásta a admháil nach raibh an ceart acu. Seo alt deas ar an ábhar sin.

Tá Lá Saoirse na hIaráice ag teacht, ar an 9ú Aibreáin. Bímis ag ceiliúradh, agus ag súil le feabhas sa tír bhocht sin. Is trua – agus is coir é - go mbíonn mórán daoine ag súil lena mhalairt go fóill.