Thursday, December 17, 2009

Tá Siad Chomh Dona....

...go bhfuil na Rúisigh níos iontaofa ná na heolaithe mór le rá maidir leis an téamh domhanda! Is mór an trua nach bhfuil an sorcas seo atá againn in Copenhagen ar siúl sa Sibéir! B'fhéidir nach mbeadh sé chomh deacair baint a fháil idir Climategate agus bréageolaíocht an téamh domhanda thall ansin...

No comments: