Friday, September 25, 2009

Admhaím é - Is Duine Gorm é!

An Té a bhí le teacht, an rí-uasal Barack H. Ó Bama, uachtarán an domhain... Sea, is fuath leis na coimeádaithe é. Ní aontaímid leis faoi rud ar bith.
Mar go bhfuil sé gorm.
Go díreach mar na daoine seo.
Agus na daoine seo.
Agus daoine mar an duine seo.
Mar is ionann iad go léir, tá a fhios agat. Dar leis an eite chlé, dar ndóigh, a bhíonn ag trácht ar chine BHO i gcónaí. Ní féidir le haon duine cur ina choinne gan a bheith i gcoinne gach duine gorm, dar leo.
Agus tá daoine ann (fiú i dtír na saonta is na scoláirí) a chreideann a leithéid!

Wednesday, September 23, 2009

Saonta, Nó Níos Measa?

Thug An Té (BHO) oráid ag club na ndeachtóirí (na NA) inniú (mar a rinne Khadafi...).
Raiméis faoin téamh domhanda, maslaí do Iosrael (agus do Mheiriceá), agus praiseach eile a bhí ann.
Seo léirmheas iontach air.
Níor thug sé bláthanna do chuile dhuine ina dhiaidh (ach amháin na hIosraelaigh), ámh, cé go mbeifí ag súil lena leithéid.

Sampla foirfe dá bhfuil ann in BHO - caint dheas gan substaint, moltaí dár naimhde agus maslaí dár gcairde (n-iarchairde?). Caint faoi chearta daonna gan a bheith i ndáiríre faoi, gan díriú ar na fadhbanna is mó is na tíortha is measa. Dar leisean, is sinne an tír is measa agus is sinne atá ciontach as fadhbanna an domhain. An t-amadán.

Thug John Bolton "Óráid iar-Mheiriceánach ónár gcéad uachtarán iar-Mheiriceánach" air. Náireach ar fad. Agus dar ndóigh, fuair sé bualadh bos nach beag.

Friday, September 18, 2009

Abraigí Arís É! Ní Ghlactar le Conradh Liospóin

Ní Éireannach mé, agus níl vóta agam. Ach tuigim go bhfuil droch scéal ann do mhuintir na hÉireann. Is í Éire an t-aon tír amháin san Eoraip a bhfuil vóta ag na daoine inti maidir leis an gconradh seo. An t-aon tír amháin! Tá imní ar gach éinne faoin easpa cumhachta atá ag Éirinn - ach tá an vóta is tábhachtaí aici!
Ach níl meas ag mórán daoine ar ghuth an phobail.

Mr Cowen said: "The government accepts and respects the verdict of the Irish people."

Mar dhea.

On 12 December 2008 the Taoiseach, Brian Cowen confirmed that a second referendum would be held

Is iomaí duine mór le rá atá ar son an chonartha seo. Ach an bhfuil sé difiriúil nó níos fearr an uair seo? Ní cheaptar go bhfuil. Cheap na daoine nach raibh sé go maith dá dtír. Cén fáth go bhfuil sé tábhachtach éisteacht leis na daoine? Cén fáth go bhfuil gá le reifreann ann? Níl aon bhaol ann do daonlathas, deir daoine áirithe. Ach nach é sin an fáth?
...significant changes to national sovereignty included in the Single European Act require the permission from the Irish voters in the form of a referendum. The Treaty seeks to amend the Single European Act. A part of the Supreme Court decision is that the State's power to determine its foreign relations is held in trust from the people and may not be alienated by the government without their approval.

Más fearr libh cumhacht eile a thabhairt do dhaoine anaithnid thar sáile ná meas a thabhairt do vótaí bhúr saoránach féin, tá an seans ann chun sin a chur in iúl. Ach ón taobh amuigh, molaimse go n-aibraigí arís nár mhaith libh sin.

Wednesday, September 16, 2009

Tá an Sorcas faoi Lán Seoil

Agus cé hé ina fhear grinn arís? Ár seanchara Jimmy Carter.

Maíodh gur ciníochas aon rud a deirtear i gcoinne Uí Bhama, mar a dúradh faoin 'you lie' a dúirt duine darb ainm Joe Wilson nuair a d'inis Ó Bama bréag le déanaí. Agus deir Carter anois go nglacann sé leis an raiméis sin. Seo an riail: má thugtar drochainm ar BHO, thugtar as ciníochas sin. Má thugtar 'ass' ar Kanye West, bhuel, is 'ass' é, sin uile. An bhfuil sé agam?
Dar ndóigh, níl Carter ach ag sodar i ndiaidh colúnaí radacaigh na heite clé Maureen Dowd ón New York Times. Mura n-aontaíonn tú leis An Té, is ciníochaí thú. Nó namhaid an stáit? Ach níl aon chosúlacht ann...

Sea, tá meas an domhain ag chuile dhuine ar Jimmy Carter. Tá OBL ag moladh a leabhair i gcoinne Iosrael anois, fiú! Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

Gach uair a labhraíonn BHO faoin 'bplean' atá acu maidir le cúrsaí sláinte poiblí, sin a rá, leasaithe (mar dhea) ar an gcúram sláinte, tuigeann níos mó daoine nach maith leo an saghas sin sóisialachais. Bíonn na huimhreacha ag dul in ísle. Feictear nach bhfuil in Ó Bama ach fear na ndrochpholasaithe - mar a cheap beagnach leath den tír ón dtosach. Is iomaí duine a raibh sé ar nós cuma liom acu cén polasaithe a bhí aige, mar bhí sé ní ba thabhachtaí gur duine gorm é. Sin riail eile - ní ciníochas sin. Is ciníochas é nuair a dhírítear ar a chuid drochpholasaithe, polasaithe an rialtais mhóir shóisialaí. (Ach is cuma gur roghnaigh sé cumannaithe agus a leithéid mar czar-anna srl., dar ndóigh).

an iomarca le rá faoin ndroch-chaoi atá sé ag dul i ngleic le cúrsaí idirnáisiúnta. Ach chomh dona agus atá BHO féin, sílim go bhfuil HRC níos measa fós. Truamhéalach, ar dhóigh. Bean ghrinn gan chumhacht.

Ach tá siad ag caitheamh airgid gan stad gan staonadh. Tá an bua sin acu, go sábhála Dia sinn.

Bíonn an t-uachtarán seo ag tabhairt maslaí ar aon duine nach n-aontaíonn leis, agus ag díspeagadh an taobh eile i gcónaí. Ach tugtar 'aontaitheoir' agus 'iarchlaonpháirteach' air, mar nach mbeadh aon bhrí leis na focail sin ar chor ar bith. Tá sé níos deighiltí ná aon uachtarán a bhí ann i rith mo shaoil. Rinne GWB iarrachtaí oibriú leis an taobh eile go sách minic, maith nó olc. Ní dhearna mo dhuine BHO comhréiteach le daoine nach n-aontaíonn leis riamh, go bhfios dom. Níl cluas le héisteacht aige, fiú.

Ní dia é níos mó. Tá súil agam nach n-éireoidh leis mórán dochair a dhéanamh. Mar a dúirt Rush Limbaugh.

Is maith liom an comhartha seo.