Wednesday, May 26, 2010

Ach an bhFaighfidh Sé Duais Nobel?

Tá a fhios ag gach éinne go bhfuil Al Gore saibhir mar gheall ar dhoscéal an téimh dhomhanda. Ach anois tá boc eile ag brú isteach ar an aicsean, de réir dealraimh.
Tá post nua ag Tony Blair. Gheobhaidh sé na milliúin punt as comhairle a thabhairt don chomhlacht áirithe seo conas airgid a shaorú as imeagla is míthuiscint - gabh mo leithscéal - as réitigh ar an ngéarchéim seo ina bhfuilimid.

Níl aon locht ar lorg na teicneolíochta nuaí, ná ar bhrabús a dhéanamh as. Ach den chuid is mó, is airgead poiblí a chaithfear ar an stuif seo, airgead a thógfar uainne. Ní dhéanfaí an chuid is mó den teicneolaíocht seo difear dá laghad maidir leis an aeráid, agus is beag an t-amhras nach mbeidh sé níos daoire dúinn go léir. Mar sin, cosúil le hAl Gore, beidh Tony níos saibhre mar gheall ar dhochar a dhéanfaidh sé 'ar son na cúise.'

Obair mhaith, más féidir leat a leithéid a fháil...

Is féidir go bhfaighfidh sé duaiseanna. Ní heisean George Bush ach oiread. An t-aon rud ina aghaidh ná nach raibh seans aige post GWB a choimeád uaidh, agus mar sin, ní dóigh liom go mbeidh an méad céanna duaiseanna aige agus a bhí ag Al Gore. Ní féidir dó bheith ina ain-Bush. Níl fágtha aige ach bheidh ina fháidh, go dtitfidh an spéir. Agus a éirigh níos saibhre agus níos saibhre, agus sinne a fhágáil níos boichte agus níos buartha...

Thursday, May 06, 2010

Tír na bhFiacha is Mó

Tá geilleagar an domhain ina phraiseach inniu mar gheall ar an nGréig agus an Eoraip i gcoitinne. Ach ní hí an Ghréig an tír is measa. Sasana? Beagnach. Faraor, an tír is measa, dar leis an suíomh seo, sin Éire.

Dar leis an suíomh seo, tá Monaco níos measa fós... Ach ar an mbunfhoinse a luann siad, tá Éire ag barr an liosta.

Agus más fiacha ón taobh amuigh atá i gceist, tá a lán tíortha níos measa...na Stáit Aontaithe an ceann is measa.

Táimid go léir sa bhfaopach. Ní mór dúinn níos mó airgid a chaitheamh!

Wednesday, May 05, 2010

Cinco de Mayo agus an Ghréig

Ar an lá seo in 1862, fuair na Meicsicigh bua ar arm na Fraince ag Puebla, arm a raibh níos mó faoi dhó. Ach cén fáth go raibh arm na Fraince i Meicsiceo?

Níor íoc siad a bhfiacha!
Nílim ag rá go mbeidh ionsaí ar an nGréig, ach tá an fhadhb chéanna acusan, agus ag tíortha eile mar an Spáinn agus an Phortaingéil. An mbeidh an Parthenon ar díol sul i bhfad? Nuair a thógtar airgead ar iasacht, ní mór é a aisíoc, nó beidh iarmhairtí ann. Sea, tarlaíonn cogaidh mar gheall ar a leithéid, fiú.
Tá geilleagar na hEorpa bunaithe ar an Aontas agus ar aontas an airgeadais, agus mar sin, má tá fadbh ag tír amháin, is leis na tíortha eile go léir í. Aontas eacnamaíochta gan aontas polaitiúla is cionsiocar leis an bhfadhb seo, le fírinne. Is cosúil le cuntas bainc de do chuid, a roineann tú le gach ball de chumann, agus daoine gan chiall ag caitheamh an airgid gan srian. Nó níos measa fós, mar tógann siad airgead ar iasacht agus tuigtear go bhfuil úinéirí an chuntais sin go léir freagrach as na hiasachtaí sin. Fiú mura ndúradh sin, tá sé intuigthe.
Mar sin, íocfaidh gach tír san Aontas Eorpach as droch-iompar na dtíortha atá ag dul faoi. Agus mar sin, déanfar dochar don gheilleagar go léir.
An an amhlaidh go bhfuil na tíortha eile ag cur breis airgid isteach an chuntas bainc céanna sin, gan aon athrú ar iompar na ndaoine gan srian? Ba chóir dó na Gréigigh a bheith freagrach agus stuama as seo amach - ach ní léir go mbeidh! Tá an rialtas lag, agus mórán de na saoránaigh diúltach. Cén réiteach eile a bheadh ann? Cumhacht a ghlacadh ar an tír? Iad a dhíbirt ón Aontas? Ní fheadar, ach is ábhar machnaimh an cheist seo. Ar a laghad, dúnfar an cuntas bainc seo, déarfainn. Mura bhfuil sé dúnta cheana féin.
Agus cad atá ar siúl sa Ghréig? Níl siad ag éisteacht le réasún, de réir dealraimh. Tá siad as smacht ar fad. Ah, an Sóisialachas abú... Ar mhiste leat cúpla euro a thabhairt dom ionas go mbeidh mé ábalta mo bhreatach dearg a cheannach? Cad é sin? Is miste? Is gaimbín thú!
Ach ní féidir go dtarlóidh a leithéid anseo (ná in Éirinn)... Níl aon rud le feiscint anseo...

Tuesday, May 04, 2010

Meicsiceo agus an Eaglais Chaitliceach

Ba chóir d'aon duine ar mhaith leo aon scéal faoin Eaglais i Meicsiceo a thuiscint an t-alt seo a léamh. Tá drochscéal á thuairisc ag Dennis le déanaí, agus níl aon leithscéal ann dá leithéid. Ach chun iompar na heaglaise a thuiscint, ní mór níos mó a fhoghlaim faoi Mheicsiceo, i mo thuairim.

Bhí réabhlóid an tsóisialachais i Meicsiceo 1910-17. Mar a tharla, bhí iompar an rialtais sin i leith na hEaglaise ní ba mheasa ná iompar na Naitsithe nó na Sóivéideach féin. Bhí na mílte máirtírigh ann sna fichidí go háirithe. Seo cúpla sliocht as an alt thuas:

At the age of 38 on March 31, 1927, he [Anacleto Gonzalez Flores] was martyred: he was hung by his thumbs while being tortured to death. He refused to disclose the location of the Archbishop of Guadalajara and the leaders of the Cristero movement, defenders who fought for the faith. He was beatified along with 13 other martyrs on Nov. 20, 2005.


The newest Mexican saint is Bishop Rafael Guizar Valencia, known as the "Bishop of the Poor." He was canonized by Pope Benedict XVI this past October, on Oct. 15, 2006, and became the first bishop to be canonized in Latin America. Although he was not martyred, he carried out his apostolate as priest and bishop "amid almost constant persecution and situations of danger." He lived for many years in exile. He uttered repeatedly "I will give my life for the salvation of souls."


Ná déan dearmad den duine Valencia sin.

Seo alt an-úsáideach eile. Sleachta as:

As Mexico entered the mid-twentieth century the more violent oppression of
earlier in the century had waned, but it remained severely suppressed. By
1940 it “legally had no corporate existence, no real estate, no schools, no
monasteries or convents, no foreign priests, no right to defend itself
publicly or in the courts, and no hope that its legal and actual situations
would improve. Its clergy were forbidden to wear clerical garb, to vote, to
celebrate public religious ceremonies, and to engage in politics,” but the
restrictions were not always enforced.
Open hostility toward the Church largely ceased with the election of Manuel
Ávila Camacho (1940-46), who agreed, in exchange for the Church's efforts to maintain peace, to nonenforcement of most of the anticlerical provisions, an exception being Article 130, Section 9, which deprived the Church of the right of political speech, the right to vote, and the right of free political
association.

...In 1991 President Salinas proposed the removal of most of the anticlerical
provisions from the constitution, a move which passed the legislature in
1992.


Tabhair faoi deara na dátaí thuas.Tá an diabhal cliste agus roghnaíonn sé an t-am is measa chun drochscéalta a nochtadh, dar liom. Mar an ceann seo a luaigh Dennis.

The Vatican started an investigation into Maciel's actions in 2004 and concluded in May 2006 that he was guilty of sexual abuse, the order said....

In 2005 Maciel stepped down as head of the order and, a few days before John Paul II died, Cardinal Ratzinger announced his intention of removing "filth" from the Church; many believed he was referring specifically to Maciel.


Timpeall an ama chéanna a raibh an Eaglais ag aithint na naomh Meicsiceach, tháinig an drochscéal seo chun solais. Ní nach ionadh go raibh leisce ar an Eaglais an scéal seo a chreidiúint, agus, faraor, fiú a nochtadh.
On January 3, 1941, with the support of Francisco González Arias, Bishop of
Cuernavaca, he founded the Legion of Christ and its lay arm Regnum Christi in 1959. Maciel was ordained to the Roman Catholic priesthood in Mexico City on November 26, 1944.

Maciel is the grand-nephew of a Mexican saint canonized in 2007, Rafael Guízar Valencia, who also was an integral part of the founding of the Legion of Christ.


Bhunaigh sé an t-ord ag an bponc a thug rialtas Mheicsiceo beagán saoirse don Eaglais, am nach raibh sé saor ná sábhálta a leithéid a dhéanamh fós. Tús athbheochaint na hEaglaise go hoscailte sa tír, tír ina bhfhualaing an Eaglais géarleanúint uafásach. Agus rinne an t-ord sin a lán maithis, fiú le droch-dhuine á stiúradh. Ní bheadh sé éasca do mhuintir na tíre an t-ord sin a chosc, as a lán cúiseanna. Agus seans go leanfar leis in aithneoin seo uile.

Is iomaí droch dhuine san Eaglais a rinne agus a dúirt rudaí maithe, cé nach raibh aon mhaith iontu féin. Ní rud nua é seo, faraor. Is dócha go ndearna Iúdás rudaí maithe ar feadh tamaill, freisin. Is iomaí cleas atá ag an diabhal, agus bíonn Eaglais Chríost faoi ionsaí i gcónaí - ón taobh amuigh agus ón taobh istigh.

¡Viva Cristo Rey!