Wednesday, April 29, 2009

Céad Lá na hAoise Nuaí

Molaim an t-alt seo faoi BHO (as Béarla): Céad Lá agus Céad Botún. Níl gach botún san áireamh, dar ndóigh, ach is liosta le háireamh é mar sin féin.

Gach lá feicim pictiúir de BHO ar fud na háite agus 'Dóchas' agus 'Athrú' orthu. Creideamh atá ann, agus déanaim iontais caitheann a bhfeicfear nach dia é ach amadán sotalach. Bhí (agus tá fós, is dócha) 'Bush Derangement Syndrome' ann ar feadh i bhfad. Tá sé iompaithe go "Obama Delusion Syndrome," sílim. Nó cá bhfios nach ionann an dá ghalar. Is eisean an tAin-Bush, An Té a Bhí le Teacht.

creideamh eile ag roinnt dínn sna Stáit, dar ndóigh. Tiocfaidh ár lá (le cúnamh Dé). Idir an dá linn, go sábhála Dia sinn.

Monday, April 27, 2009

An Fhírinne agus Comhaontú na nEolaithe

Is iomaí uair go gcreideann mórmhór na n-eolaithe go bhfuil a fhios acu cad a tharla, conas a tharlíonn, agus cén fáth go dtarlaíonn rudaí éagsúla, agus tar éis tamaill eile, foghlaimítear nach fíor an rud a cheapadh ar chor ar bith, nó go bhfuil an scéal níos casta ná mar a cheapadh. Curtear i gcás nuacht a tháinig chun solais le déanaí faoi bhás na ndíneasár.

Go mion minic, bíonn easaontóirí ann i measc na n-eolaithe, agus teoiricí eile acu. Ní raibh gach eolaí ar aon fhocal maidir leis na díneasáir riamh, déarfainn, cé nach gceaptar sin go minic. Is iomaí rud "cinnte" nach bhfuil cinnte ar chor ar bith, cé go mbeadh an saol ní ba éasca a thuiscint dá mb'amhlaidh. Agus go mbíonn sé i bhfad níos éasca cuspóirí polaitiúla a bhaint amach má chreidtear nach bhfuil ach fíricí i gceist, seachas teoiricí.

Cuirtear i gcás an téamh domhanda. Le fírinne, níl aon chomhaontú ann ar chor ar bith, cé nach mbeadh a fhios sin ag éinne atá ar scoil nó ag léamh nuachtán agus ag éisteacht leis na meáin. Is fíricí dar leis na "húdaráis" go bhfuil sé ag tarlú, agus go bhfuil an cine daonna ciontach as (go háirithe na tíortha saibhre). Ach ní féidir le héinne aon chruthúnas a thabhairt faoi cheachtar "fíric" sin. Ach nach bhfuil Al Gore go hiontach ar fad? Is trua gur chaill sé an toghchán sin...mar dhea.

Tá an Téamh Domhanda mar cheideamh na laethanta seo. Níl baint ag an eolaíocht leis an gcreideamh sin níos mó. Seans chun airgead a fháil ó rialtais shaibhre, agus cosc a chur ar dhul chun cinn an iarthair, ar an gcaipitlicheas, agus ar an saoirse, sin iad na fíorchuspóirí, dar liom. Agus nach bhfuilimid go léir go breá, ag sábháil an phláinéid? Bualadh bas dúinn! Ach bheimis i bhfad ní b'fhearr dá gcuirfimis lámh inár mbás féin...

Stad sin! Tá tú ag déanamh CO2!

Friday, April 24, 2009

An bhFuil an Saormhargadh Ciontach?

Is iomaí duine atá an-tógtha leis an sóisialachas le déanaí, mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíochta. Na boic mhóra a ghoid ár gcuid airgid uainn, srl. Tá sóisialaí ina uachtarán sna Stáit, fiú, ar mhaith leis maoin na ndaoine a leathadh timpeall... Uaireanta cuirtear an milleán ar an saormhargadh agus easpa smacht rialtais as an drochstaid ina bhfuilimid. Ach cad a tharla le fírinne? An bhfuil aon bhunús leis an dearcadh sin?

Nuair a chéad thosaigh na fadhbanna ag teacht chun solais, Bear Stearns a bhí i dtrioblóid. An cúlra leis sin, Countrywide Mortgage, Fannie Mae agus Freddie Mac, agus na hiarrachtaí fophríomha. A rinneadh mar gheall ar an saint, dar ndóigh? Nó an ndearnadh? Cuid de sin, cinnte, agus na modhanna nua infheistiachta a cumadh orthu, bhí fadhbanna ann mar gheall orthu sin. Ach ní raibh aon chuid de sin thar fóir, thar chumas an mhargaidh, cé nach mbeadh gach rud éasca. Cuireadh síolra na bhfadhbanna roimhe seo.

Cad iad Fannie Mae agus Freddie Mac? Comhlachtaí Meiriceánacha a dhéanann gnó mar chomhlachtaí poiblí iad, ach seasann an rialtas taobh thiar díobh mar ráthoir. Mar sin, faigheann siad aon bhrabús, agus faigheann an rialtas aon chailliúint! Guais mhorálta a thugtar ar chás mar sin, agus is é sin is bunsiocair na bhfadhbanna go léir seo.
Maraon leis an nguais mhorálta sin, spreag dlithe na tíre na comhlachtaí seo chun iasachtaí a sholáthair do dhaoine (mar gheall ar a gcine) nach raibh ábalta iad a íoc ar ais. Thosaigh na bainc go léir chun a leithéid a dhéanamh, ar eagla nach mbeadh an rialtas sásta lena n-iompar. An iomarca riosca a bhí ann, mar sin.

Bhí airgead ró-shaor ón Federal Reserve, banc lárnach na Stát, mar gheall ar shocruithe a rinne siadsan. Cheannaigh i bhfad ní ba mhó daoine tithe mar bhí airgead ar fáil ó na bainc, gan costas mór, gan scrúdú géar. Bhí luach an dollar ró-íseal mar gheall ar a gcuid polasaithe, agus na cinntí a rinne i dtíortha eile, an Eoraip go háirithe. Infheistíocht sna tithe i Meiriceá, bhí sé sin an-tarraingteach do dhaoine ar fud an domhain - agus bhí brabús maith le déanamh ann ar feadh i bhfad. Bhí praghas an ola ag éirí as smacht, mar gheall ar droch-réamhfhaisnéis ó rialtais an domhain. Agus araile. Bheadh fadhbanna ann sa mhargadh, pé scéal. Ach bhí rudaí tábhachtacha eile mícheart, freisin, agus bhí an tubaiste i bhfad ní ba mheasa mar gheall airsean.

Bhrú an rialtas córas cuntasóireachta nua ar na comhlachtaí móra, ar a dtugtar 'mark to market.' Tá ar chomlachtaí pé luach dá bhfuil acu a chur síos de réir praghasanna an mhargaidh, seachas an luach a cheapann siad a bheith ceart agus cóir. Mar sin, tá sé i bhfad níos éasca brú a chur ar chomlacht leis an nganndíol agus a leithéid. Is féidir 'rith' a thosú ar chomhlacht.

Sin an rud a tharla do Bear Stearns.

Ach leis sin, chuir an rialtas a ladar isteach sa scéal arís. Bhrú siad margadh uafásach ar Bear Stearns, agus fuair JP Morgan iad ar phraghas an-íseal. Níor lig an rialtas cúrsaí an mhargaidh a oibriú sa chás sin (ach oiread).

Ceapadh gurb é sin a tharlóidh le gach comhlacht mhór as sin amach. Ansin, theip ar Lehman Brothers. Agus ní dhearna a rialtas faic sa chás sin, mar níor ghlac siad droch-mhargadh. Ach ceapadh go ndéanfadh an rialtas margadh éigin - agus mar sin, ní raibh éinne ullamh don bhuile sin, ar fud an domhain. Reo an margadh creidmheasa. Bhí rith ar chistí an mhargaidh airgid - an infheistíocht is sábhálta dá bhfuil ann, beagnach! Bhí ar an rialtas anois an phraiseach seo a ghlanadh den mhias, agus tá sé sin ar siúl fós - agus botúin eile á ndéanamh acu a dhéafaidh dochar eile, faraor. Tá an ghuais mhorálta i bhfad níos measa anois ná riamh, mar gheall ar na bailouts agus a leithéid sin. Tá airgead beagnach saor. Tá gach rud trína chéile fós, agus níl a fhios ag éinne cad eile a dhéanfaidh an rialtas faoi BHO. Ní aon mhuinín ag an margadh in Tim Geithner.

An é seo an saormhargadh?

Más mian leat cac a dhéanamh d'aon rud, cuir an rialtas ina bhun.

Tuesday, April 14, 2009

Cad é an Difear idir 'Ireland' agus 'Iceland?'

Sin an cheist ghrinn atá ag dul timpeall. An freagra? Litir amháin, agus sé mhí. Greannmhar? Ní dóigh liom, más Éireannach thú! Ach tá an dearcadh sin forleathan, faraor. Tá droch-chlú ar gheilleagar na hÉireann le tamall anuas. Tá ísliú céime ar fhiacha na tíre, ó AAA go AA+, fiú.

Tá an Íoslainn as gnó. Tubaiste uafásach a bhí ann. Bhí cúrsaí as smacht go huile is go hiomlán. Ní féidir go bhfuil Éire chomh holc. Ach tá mórán daoine amhrasach, fiú a cairde san AE.

Seo roinnt alt faoi gheilleagar na hÉireann agus an tochchaí. An tíogar íogair atá ann, b'fhéidir! Luaitear cúpla rud suimiúil sna hailt sin, go háirithe ceisteanna a bhaineann leis an AE céanna agus an Euro. An bhfuil cúrsaí níos measa in Éirinn (agus san Eoraip) mar gheall ar an Euro? Nach mbeadh sé ní b'fhearr dá mb'fhéidir le hÉirinn a cúrsa féin a stiúradh maidir lena cúrsaí airgeadais?

Tá baol ann go mbeidh tíortha eile na hEorpa chun Éire a 'shábháil,' agus go mbeidh a gcos ar bholg na hÉireann dá bharr. Is iomaí rud atá ag teacht salach ar a chéile i ngeilleagar na hEorpa. Ach tá daoine ann agus an tuairim acu go mbeadh cúrsaí i bhfad ní ba mheasa mura mbeadh Éire san AE agus ball an Euro. Síleann siadsan gur cuid de fhadhbanna na hÉireann ná gur dhiúltaigh sí Conradh Liospóin! Is iomaí léamh ar ghéarchéim - agus iomaí úsáid le baint aisti!

Tá cúrsaí go dona, sin rud cinnte, agus níl gach éinne (mórán, fiú) dearfach.

Go dtaga sibh slán as! Agus tiocfaidh, cinnte, ar ball. Ach faraor, de réir dealraimh, beidh cúrsaí níos measa sula mbeidh siad níos fearr.

Friday, April 10, 2009

Níor Thosaíomarne É

Mar is iondúil, nuair a bhíonn fadhb ar bith ann, cuirtear an milleán ar na Stáit Aontaithe. Sa chás is déanaí, táthar ag tagairt don mheath eacnamaíoch domhanda. Sílim go nglacann BHO féin leis an teoiric seo. Ceaptar go coitianta gur thosaigh an fhadhb le morgáistí agus baincéirí lena gcuid díorthach. Fadhbanna a bhí ann, cinnte, ach níorbh iad ba chionsiocair leis an bhfadhb ollmhór atá ann - a thosaigh i dtíortha eile sular thosaigh i Meiriceá, agus a bhí is atá níos measa iontusan ná atá sna Stáit.

Cad a tharla, mar sin? Seo míniú an-mhaith ar an scéal (as Béarla). Praghas na hola, i gcúpla focal. Cén fáth go raibh sin chomh hard? Tá teoiricí éagsúla ann. Pé rud a smaointear, is léir nár éirigh go maith leis na bainc is na comhlachtaí airgeadais. Dá mbeadh margadh saor ann, seachas OPEC is a leithéid, ní bheadh cúrsaí chomh holc, dar liomsa.

Ach is féidir an milleán a chur ar na Giúdaigh, más mian leat.

Wednesday, April 08, 2009

Comhcheilg na nGiúdach

Féachaint go mbíonn an-suim ag lucht léite na Gaeilge (de réir mar a sholáthraíonn na heagarthóirí é mar ábhar) i gcomhcheilg idirnáisiúnta na nGiúdach, seo radharc eile ar an scéal. Scríobh Giúdach é (as Béarla - teanga idirnáisiúnta na nGiúdach), agus mar sin, níl sé iontaofa, is dócha. Ach má tá suim ag éinne fós sa loighic agus san fhírinne, b'fhiú é a léamh.

Mar obair bhaile, léigh alt nó leabhar ar bith mar an ceann a scríobh Ó Cathain, agus cuir 'Críostaí' ann in áit 'Giúdach,' agus 'An Róimh' ann in áit 'Iosrael,' 'Caitliceach' in áit 'Síónach' agus sloinne Éireannach in áit gach sloinne Giúdach, agus déan do mhachnamh an frithChaitliceach é. (Ach más Caitliceach thú, níorbh fhéidir leat sin a mheas, is dócha, mar is ball den chomhcheilg thú...)

Maidir le Giúdaigh ar fuath leo Giúdaigh, daoine a cheapann daoine áirithe nach féidir a bheith ann ("Theip ar an frith-Sheimiteachas nua mar straitéis, dar le Gates, óir is deacair míchlú 'frith-Sheimiteach' a chur ar raibithe!" Cliste!), bhuel, is léir ó Chomsky agus a leithéid go bhfuil siad ann, agus an-úsáideach do na frithGhiúdaigh i gcoitinne. "The fact that they are Jews – however nominally – gives a free pass to the non-Jewish Jew-haters to dress up their bigotry as high-minded conscience, while still others of good will are led to believe the hateful lies and libels about Israel in the misguided belief that, since Jews are giving voice to them, they cannot be an expression of prejudice."

Thursday, April 02, 2009

Léigh Maidhc Ó Cathail leabhar!

Gach uair a smaoiním nach féidir leis na meáin Ghaeilge a bheith níos measa maidir le hIosrael agus na Stáit Aontaithe, faighim sampla níos measa fós. Cheap mé go ndearna an t-eagarthóir nua ar Beo! droch-chinneadh an mhí seo caite. Ach is léir gur polasaí é anois, alt maslach amaideach maidir le hIosrael a fhoilsiú gach mí le mo dhuine thuas. Mo náire iad.

Tá an t-alt seo lán de leithéid Noam Chomsky, Daily Kos agus uisce faoi thalamh na nGiúdach srl. Ní fiú mórán a rá faoin gcacamas atá ann ach gur náireach é go gceaptar gur iriseoireacht a leithéid. An nuacht is déanaí ó chorcracha an fhiabhrais (the fever swamps) atá ann. Ach má tá sé i gcló, ní hamhlaidh nach fíor é! Go díreach mar an Davinci Code, Protocols of the Elders of Zion, Mein Kampf agus Das Kapital!

Leabhar a scríobhach i gcoinne John McCain i rith an fheachtais uachtaránaigh is ea an píosa caca seo, agus ionsaítear McCain tríd síos, de réir dealraimh. Ach ní leor sin. Ní mór dó a insint do gach éinne conas a tharlaíonn go bhfuil sindeacáit choiriúil Shíónach taobh thiar de gach polasaí Meiriceánach, srl. Níl a fhios agam an séanann sé gur tharla an tUileloscadh, ach ní chuireadh sin aon ionadh orm, mar is ón dream siúd atá mo dhuine. Ach ní frith-Ghiúdach é, an dtuigeann tú.

"Noam Chomsky says: Breathless Just Reading It" Muise, sin "guilt by association."
Nach leor sin ina aghaidh, d'aon duine ciallmhar? An bhfuil aon daoine ciallmhara ann fós?

Céad Míle Fáilte?

Ní bhíonn gach blagadóir fáilteach romhamsa, is cosúil. Féach ar na blaganna Gaeilge agus na naisc atá luaite acu. Cé a bhíonn in easnamh? Blag lán-Ghaeilge é seo, agus podchraoladh agus físchraoladh Chumann Carad na Gaeilge, lán-Ghaeilge. Is cosúil gur Rodney Dangerfield na Gaeilge mé, muise.

iGaeilge? Gan aon cheann de mo bhlaganna.
An Druma Mór? Mar an gcéanna.
An Cainteoir Dóchais? Nílimse dóchasach go leor, is dócha.
Cumann Scríbhneoirí Úra na Gaeilge - Mise i mo bhall ansin, agus gan aon nasc!
Garraí Johnny Mhorgan? Sarraí!
Chetwynde Downs? Nílim ardnósach go leor, is dócha...
Seo Panu ag labhairt? Níl sé ag labhairt fúmsa - ach níl naisc go blaganna eile aige.
Hilary NY? Níor inis éinne di gan nasc a chur ann, is dócha! GRMA a Hilary.
Smaointe Fánacha Aonghusa? Muise, ceann eile! GMRA a Aonghus!
An tImeall? An chéad nasc! Is eipidéim é!
An Cnagaire? GRMA arís - cé go sríobhaimse níos minice...

Chun a bheith cothrom, ní raibh nasc agamsa go gach ceann díobh seo ach oiread. Is iomaí blag a d'imigh uainn feadh na mblianta. Cé eile atá ann a bhíonn ag scríobh as Gaeilge na laethanta seo? Sin a bhfuil? Nach uaigneach saol na Gaeilge, muise. An é seo an fáth go bhfuil duais na blagadóireachta ag an Oireachtas? Dosaen éigin blag?