Friday, January 09, 2009

Cé hIad Hamas?

Cé hiad Hamas? Is sceimhlitheoirí iad, dar le Bill Clinton, srl. Níl seans dá laghad go mbeadh siad sásta síocháin a ghlacadh le hIosrael go deo. Faigheann siad tacaíocht agus spreagadh ón Iaráin, mar a bhfaigheann Hiosboladh sa Liobáin. Tuigeann na tíortha eile mórthimpeall orthu go bhfuil Hamas ag obair faoi scáth na hIaráine, agus níl siad an-sásta leis sin. Tuigeann siad freisin nach mbeidh aon tsíocháin ann agus Hamas i réim sa limistéir Phalaistíneach. Sin an fáth nach bhfuil siad ag tacú leo. Níl Fatah agus muintir an Bhruaigh Thiar ach oiread. Féach Easaontas na bPalaistíneach.

Is beag duine atá ag tacú leo, ach amháin an Iaráin, agus dar ndóigh, Éireannaigh (agus Jimmy Carter). Bhuel, agus na gnáthdhaoine eile sna Náisiúin Aontaithe, san Aontas Eorpach, agus b'fhéidir leithéid Hugo Chavez...agus frithGhiúdaigh an Domhain.

Cad a dhéanann na daoine deasa seo, dlúthchairde na nÉireannach? Féach:

Hamas agus 'comhoibrithe' Fatah

Hamas agus sibhialtaigh Phalaistíneacha:
Witnesses: Hamas fired from school

Hamas agus a bpáistí féin:
Rayyan Trained His Kids to Die

Na hIosraeligh i nGása, ag bualadh leis na daoine áitiúla (agus an cur i gcéil os comhair na gceamaraí):
"Nice Try"

Ar ábhar amháin eile, tá roinnt daoine ag baist ainmneacha maslacha ar na hIosraeligh, ag maíomh gur an SS nua iad agus raiméis mar sin. Ní cuimhin lena leithéid cé acu atá sa troid seo a bhí ag obair leis an SS agus cé acu... ah, níl suim dá laghad ag a leithéid sa stair is sna fíricí.

No comments: