Tuesday, May 29, 2012

Reifreann in Éirinn

Arís.  Ní mór daoibh bhur gcuid vótaí a chaitheamh ar a shon.  Ar ball.  Mura nglacann sibh leis, beidh deis eile agaibh, gan dabht, glacadh leis in athuair.  Caithigí bhur vótaí go dtí go bhfaighfear an toradh a b'áil le lucht an AE/Euro.

Má thuigim i gceart é, beidh bhur mbunreacht leasaithe ionas nach mbeidh aon ghá le dlíthe Éireannacha, mar déanfar pé dlí a bheidh de dhíth sa chonradh áirithe seo.  Má thugann sibh cead a gcinn don AE, beidh sé i bhfad ní b'éasca, mar déanfaidh daoine eile gach dlí daoibh.  Ar ball.

Fiú go bhfuil na daoine is measa i gcoinne an reifrinn seo, ní ionann sin agus é a bheith go maith.  As cúiseanna amaideacha a seasamh-san, den chuid is mó (cé go ndeir siad go bhfuil suim acu i gcúrsaí gnó na tíre).  Ach cén difear idir a bheith san AE agus a bheith sa Ríocht Aontaithe?  Cé acu a b'fhearr? Feicim go n-íocfar sibh má ghlacann sibh leis an gconradh seo, agus ní bheidh airgead na Eorpa (mar dhea) ar fáil daoibh gan é.  Go n-éirí an t-ádh libh.  Molaim gan cúrsaí a ghlacadh as imní is imeagla.  Is beag socrú ciallmhar a dhéantar faoi bhrú is faoi bhagairt.

Tá gá leis an mbeartas déine, cinnte.  Ach ní leor sin, dar liomsa.  Tá gá leis an neamhspleáchas, idir neamhspleáchas dlí agus neamhspleáchas airgeadais.  Ach seo an bóthair ar a bhfuil Éire le fada.  Is iomaí geall a tugadh daoibh.  An bhfuair sibh aon toradh astu fós?

Níl aon rogha maith ann.  Cé acu an ceann is lú a mhéad olcais?

Ar a laghad, tugtar reifreann daoibh.  Ní hamhlaidh san chuid is mó den AE.  Tá bhur mbunreacht do bhur gcosaint (beagán).  Bígí lán-chinnte sula n-aithróidh sibh é...

Wednesday, May 09, 2012

An Eoraip ar an Dé Deiridh?

oirthear na Gearmáine bán le fada.  Bíonn mórán daoine ag imeacht ón Eoraip, fiú go mbíonn mórán ag teacht ón oirthear go dtí an iarthar (agus níos mó ag teacht ón Áise is ón Afraic).  Ach an rud is tábhachtaí, níl siad ag déanamh leanaí!  Na hEorpaigh, sin a rá.  Tá daoine eile ann agus bíonn a lán páistí acusan.  Tá seans mór ann go mbeidh Eorapastáin ann faoi cheann tamaill, mar a tharlaíonn.

Maraon leis an eapsa páistí, tá féinmharú na hEorpa acu mar aidhm pholaitiúil, is léir.  Ní féidir leanúint ar aghaidh leis an euro mar airgeadas do gach tír mar atá.  Agus ní mór go n-athraofar cúrsaí eacnamaíochta chun na billí a íoc is ciall a dhéanamh de pé airgeadais a bheidh ann.  Ach is cosúil go mbíonn na daoine ag caitheamh a gcuid vótaí in aghaidh na matamaitice.  Níl siad sásta an réaltacht a ghlacadh.  Níl uatha ach gach compord a bhíonn acu a bheith ann fós - agus níos mó.

Tá súil agam go mbeidh deis agam roinnt den Eoraip a fheiscint sula mbeidh sé imithe go deo.  Beidh rianta ann, is dócha.  Ach an mbeidh siad bocht, briste, faoi smacht deachtóirí, easaontaithe, Moslamach, trína chéile ar fad - nó an uile rud sin, sul i bhfad?  Is iomaí rud a bheidh ag athrú, go maith nó go holc.  Go raibh ciall acu.  Lá éigin.  Feicfidh mé ar na pictiúir, idir an dá linn.  Bíonn dóchas ann, is dócha... 

Tá súil agam go mbeidh sibh ábalta bheith níos mó ná i bhur ndroch-shampla maith, a chairde san Eoraip.