Thursday, December 15, 2011

Is mithid, is dócha...

Cogar - ar thug éinne faoi deara é? Tá an cogadh san Iaráic thart. Is dócha nach bhfuil suim ag mórán daoine, féachaint go bhfuil Ó Bama ina phríomhcheannaire air le timpeall trí bliana anuas. Bua atá ann, ab fhiú an uile thriail, dar leis anois. Scéal difriúil ó chúpla bliain ó shin, dar ndóigh.

Níl a leithéid de Cindy Sheehan ag déanamh agóide ná aon rud dá leithéid le fada an lá. Níl éine ag damhsa amuigh ar na sráideann fiú in Éirinn... Níl mórán ag tarlú san Iaráic le fada, buíochas le Dia, agus ní bhíonn sé sa nuacht. Ach tá daoine áirithe á cheiliúradh, cinnte - na daoine a bhí ag fanacht ón uair gur inis Ó Bama dóibh go mbeimid ag imeacht...

Ní miste liomsa go bhfuilimid ag imeacht faoi dheireadh, le fírinne. Is mithid. Ach táthar ag súil nach raibh gach aon rud in aisce. Níl éinne cinnte go bhfuil muintir na hIaráice ábalta - nó sásta - iad féin a chosaint. Thugamar deis iontach dóibh, agus ní féidir linn i bhfad níos mó a dhéanamh. Níl aon mhaith ann dúinn fanacht. Ní mór dóibh a dtír féin a chosaint is a chothú, más féidir leo. Go n-éirí an t-ádh leo. Slán agus beannacht.

Bheimis sásta cabhrú leo fós, ach ní dhearna Ó Bama aon iarracht dháiríre chun margadh a dhéanamh leo. Táim cinnte go bhfaighidh siad a lán airgid uainn, pé scéal. Mar beagnach gach aon tír eile. Go raibh toradh air (cé nach mbíonn, de ghnáth). Tá súil agam nach mbeidh an Iaráin dá n-ionsaí, nach dtitfidh an tír as a chéile, agus go mbeidh siad ag tógáil ar an méid a rinneamar leo go dtí an bponc seo. Tá súil agam go mbeidh suim ag an saol mór iontu. Ach ní fheadar an domhain cad a tharlóidh. Is iomaí dúshlán atá rompu. Agus is iomaí sceimhlitheoir gur mhaith leis an daonlathas atá acu a scriosadh, is córas na radacach a chur i bhfeidhm.

Ní fheadar an scríobhfar stair gan chlaonadh riamh, ach feicfear an mbeidh cúrsaí ag dul i bhfeabhas nó ag dul in olcas as seo amach, ní hamháin san Iaráic féin ach ar fud an limistéir. Cén tionchar a bheidh ag na Stáit Aontaithe ar chúrsaí? An mbeidh uachtarán againn in 2012 ag a mbeidh tuiscint agus cumas chun tionchar maith a dhéanamh ar chúrsaí? Aon uair nach dtugann Ó Bama neamhaird ar chúrsaí thall, bíonn sé ag díspeagadh ár gcarad agus ag tabhairt misneach dár naimhde, faraor. Is féidir leis na Stáit mórán a dhéanamh chun cúrsaí a fheabhsú. Ach an mbeimid sásta an iarracht sin a dhéanamh? Bíonn ár naimhde ullamh chun a mhalairt a dhéanamh, gan dabht.

Dála an scéil, dóibh siúd atá fós dall maidir le mo thírse, níl talamh ná ola inár seilbh nach raibh againn roimh an gcogadh.

Anois, cathain a bhfaighfimid réidh leis an Afghanastáin/Pacastáin?

5 comments:

Gearóid said...

Sé leigheas ar cogadh ná daonlathas, cinnte, agus sé croí an daonlathais cearta daonna, agus is eolas agus oideachas a spreagann san, dá bhrí sin sé an t-oideachas, agus ní heolas ar an gCóran ná an mBíobla agus fínscéalta dá sórt atá i gcás, ach ar eolaíocht agus bhitheolaíocht an ní a leigheasfidh an troid.

Anonymous said...

Ó, mo chreach, níor chaill tú riamh é, a Shéamuis! Bóibéis agus bromuabhar!

“Níl éinne ag damhsa amuigh ar na sráideann fiú in Éirinn...”

Damhsa, muis! Amhail tachrán mór a mheas go raibh bréagán áirid ag tachrán beag agus briseann sé gach bréagán is airnéis ag an darna tachrán a lorg agus gan a fháil aige, fágann sé láthair.

Agus síleann tú go mbeadh an darna tachrán ag damhsa. Pleoid ort.

Fágadh tír saor ó dheachtóir, ach saor ó dhaonlathas, nach mór, fosta. Tír réabtha agus ar scaradh. Is ar éigin atá creatlach stáit ann anois. Ach tá sé lán baintreach agus dílleachtaí, daoine leonta agus daoine a d’imigh gan tásc gan tuairisc. Tír a bhfuil seicteachtas láidir ann anois agus Ail Céide gníomhach ann anois, nuair nach raibh sé ann roimh an ionradh.

Agus síleann tú go mbeadh an darna duine ag damhsa. Pleoid ort.


Fearn

Anonymous said...

“Sé leigheas ar cogadh ná daonlathas”

Níl leigheas ar chogaíocht, a Ghearóid, fé mar nach bhfuil leigheas ar fhearg, ghrá, eagal, fhormad, imirt, ghiúlán, 7rl, 7rl.

Tá a stiúradh go stuama

Fearn

Séamas Poncán said...

Marbh le tae agus marbh gan é...

Anonymous said...

B'fhéidir gurb' fhearr eargna ná tae.
Níl am tainnin ná an caifín chomh fairsing ann.


Fearn