Monday, March 22, 2010

Ó Buime

Fuair an eite chlé bua mór aréir. Le gach saghas breibe is bréige, bailíodh vótaí go leor chun "comprehensive health care reform" (cúram sláinte faoi chumhacht an rialtais) a dhéanamh in a dhlí. Ghlac an rilatas seilbh ar 1/6 den gheilleagar, in ainneoin toil na ndaoine, agus an móramh díobh ina aghaidh. Ní bhfuair siad vóta amháin ó Phoblachtach amháin, fiú na liobrálaithe. Sheas 34 Daonlaitheach ina éadann, fiú. Vóta 219 go 212 ab ea é. Níor tharla a leithéid riamh roimhe seo, go gcuireadh dlí chomh tábhachtach i bhfeidhm gan tacaíocht ar bith ón taobh eile. Sin 'teacht le chéile' Uí Buime duit.

Níl gach rud socraithe go fóill, agus táthar ag troid fós. Ach de réir dealraimh, beidh orainn an dlí seo a chur i bhfeidhm ar feadh tamaillín, ar aon nós, sula mbeimid ábalta an damáiste a dheisiú - más féidir. Deirtear go mbeidh droch-thoradh ar seo don pháirtí Doanlaitheach Mí Shamhna. Táthar ag súil. Tá sé seo níos measa ná an bhail a bhí orthu in 1994, agus fuair siad leadradh ansin.

D'éirigh leo sa chath seo, ach le cúnamh Dé, beidh an bua againne sa chogadh.

An bhfuil aon duine a chreideann fós go bfhuil Ó Buime chun an dá thaobh a aontú agus gur neamh-pháirtíneach é fós? Lasmuigh teach na ngealt, sin a rá?

Tá súil agam nach taistealfaimid níos faide anonn ar bhóthar seo an tsóisialachais. Beidh tír eile ar fad againn, má dhéanfar, agus an-dochar don domhan ar fad gan saoirse sna Stáit. Cé gur stád nadúrtha an chine dhaonna sin - go sabhála Dia sinn. Gealladh 'Athrú' dúinn. Seo linn. Agus an 'Dóchas'? An dóchas go mbeadh níos mó agus níos mó cumhachta ag lucht seo na heite clé a bhí i gceist, faraor.

Déanann vóta difear. Agus is mór an difear idir pártaithe polaitiúla. Sin ceacht thábhachtach do a lán daoine a chaith vótaí ar son Uí Buime ionas nach raibh siad sásta le GWB. Cé chomh dona agus a bhíonn McCain agus na Poblachtánaigh go minic, níl aon chosúlacht idir sin agus seo.

Ní hé an réiteach é an rialtas - is é an fhadhb é!

6 comments:

Concubhar said...

Ní hé an réiteach é an rialtas - is é an fhadhb é!

Dar leat.

Gan amhras b'é an easpa rialtais ar na córais airgeadais a d'fhag geilleagar SAM agus geilleagair ar fuaid an domhain sa duibheagán agus is mar gheall ar mí riail na hEite Dheise i SAM go bhfuair Obama an vóta a fuair sé. Ná bí ag gearán anois - is éard atá ar siúl anois ná baint an Fhomhair.

Fáiltím roimh chinneadh na dTeachtaí Dé Domhnaigh agus tá súil agam go leanfar an sampla anseo.

Proinsias Mac a' Bhaird said...

Cad é an deacracht atá ag Poblachtaigh leis an chúram sláinte do na boicht?
An ceist airgid atá i gceist? (Argóint atá deacair glacadh leis i bhfianaise an méid airgid a chaitear ar chogaíocht) nó an bunphrionsabal é atá bunaithe ar chritéir eile?
Ní aontaím leat gurb ionann 'cúram sláinte' agus bogadh i dtreo an tsóisialachais. (cibé cén chiall atá leis an fhocal 'sóisialachas'). Is bogadh é i dtreo na daonnachta. Tá córais chúram sláinte do chách ag cóir a bheith gach tír forbartha ar domhan. Ní thuigim an deacracht atá ag cuid de phobal na Stát leis?

Séamas Poncán said...

A Choncubhair, cheapfaí nár léigh tú an blag seo riamh, agus an easpa tuiceana sin agat ar mo thuirimí maidir leis an ngeilleagar. Is é an rialtas a rinne na fadhbanna, mar is iondúil.

Séamas Poncán said...

Is fuath linn na bochtáin, ach amháin nuair atá anlann milis orthu, rósta go maith. Seachas sin, ní bhíonn i gceist againn ach airgead.

Cheapfá a leithéid sin, as an méad a léann sibh, is dócha. Is iomaí plean atá againne chun leas na ndaoine a chur chun cinn, seachas an dochar seo a dhéanann lucht chumacht an rialtais. Tá nasc sa bhlogmhír seo chuig alt le Ann Coulter a luann cúpla rud ciallmhar.

I gcúpla focal, baineann sé le cumhacht na ndaoine agus le fíricí an airgid. Agus i gcónaí, ní ionann na daoine a deir rudaí deasa agus na daoine a dhéanann rudaí maithe.

Tá an iomarca le rá agam ar an ábhar seo. Léigh níos mó anseo as seo amach (agus na sean-ailt)!

Concubhar said...

Amhail is ná raibh aon bhaint ag Wall Street leis an t-uafás eacnamaíochta - nó gadaíocht Bernie Madoff nó mímhacántacht Lehman Bros is Enron is a leithéid. Na rudaí a rinne siad, bhí siad ábalta iad a dhéanamh de bharr easpa rialtais. Tá barúil agam go raibh na dreammanna seo, na dronganna seo, ina thacadóirí laidire ag an Pháirtí Phoblachtach.....

Ní h-é nach bhfuil fadhbanna ag Obama - ach ní féidir míchumas agus mímhacantacht a lua leis go fóill. Niorbh ionann an scéal le reimeas Bush. Reimeas Choiriúil ar chomhchéim le reimís dá leithéid ar fuaid an domhain, chomh h-olc le réimeas Cumanach a la Brezhnev nó Kruschev.....

Séamas Poncán said...

Tá tú i do chónaí i saol eile ar fad, a Choncubhair.
DAS, faigheann an pháirtí Daonlaitheach níos mó airgead ó Wall Street agus a leithéid.