Friday, December 22, 2006

Beannachtaí na Nollag

Guím rath agus beannacht ar gach duine ag a bhfuil dea-thoil, go háirithe san am seo bliana. Tugann Dia dóchas dúinn.

Tá trí nithe ann atá buan, más ea,
creideamh dóchas agus grá, ach is é an grá an ní is mó orthusan (Corantaigh I, 13:13).

Cé gur mó é tábhacht an ghrá, tá a dtábhacht féin ag an dá cheann eile. Tá fíor-ghá leo go léir.

Seo comhartha dóchais, nach mbaineann leis an gCríostaíocht, go díreach.

Grásta chugaibh, agus síocháin ón té atá, a bhí, agus atá le teacht, agus ó na seacht spiorad os comhair a ríchathaoireach agus ó Íosa Críost an finné dílis, an chéadghin ó mhairbh, rialtóir ríthe an domhain. Don té a bheir grá dúinn, agus a scaoil sinn ónár gcionta trína fhuil féin, agus a rinne ríocht agus sagairt dá Dhia agus dá athair dínn, don té sin go raibh glóir agus cumhacht ar feadh na síoraíochta. Amen. (Apacailipsis Eoin, 1:4-6)

1 comment:

aonghus said...

Is fíor dhuit. Dea ghníomh.